Запрошуємо до участі в ХІІІ Всеукраїнському конкурсі учнівської творчості

Методисти 01.11.2013 Конкурси, Новини Переглядів 731

На виконання Указу Президента України від 22 березня 2002 року № 284 «Про Всеукраїнський конкурс учнівської творчості» та відповідно до Положення  про Всеукраїнський конкурс учнівської творчості, затвердженого спільним наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства культури і мистецтв України, Державного комітету України у справах сім’ї та молоді від 29 серпня 2003 р. № 585/529/875, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 09 вересня 2003р. за №779/8100,відровідно до листа Міністерства освіти і науки України від 24.10.2013р. № 1/9-744 ХІІІ Всеукраїнський конкурс учнівської творчості, присвячений Шевченківським дням, відбудеться в Луганській області з 01 листопада 2013 до 05 лютого 2014 року  під  гаслом «Об’єднаймося ж, брати мої!»

у три етапи:

перший (шкільний) – з 01 листопада по 01 грудня 2013 року;

другий (міський/районний) – з 02 грудня 2013 року по 20 січня 2014 року;

третій (обласний) – з 21 січня по 05 лютого 2014 року в ЛОІППО.

До розгляду в конкурсі приймаються роботи на тему: «Україна, як і великий наш Козар, – вічні» у номінаціях «Література» та «Історія України і державотворення», які раніше не подавалися до участі в інших наукових та творчих конкурсах регіонального та державного рівнів.

Конкурсні роботи з історії мають носити дослідницький характер із обов’язковим залученням оригінальних джерел (джерела усної історії, архівні матеріали, матеріали періодики, мемуари, щоденники, кіно-фотодокументи тощо). До всіх робіт з історії обов’язково додаються тези-анотації (короткий зміст роботи) обсягом до 2 сторінок. Конкурсна робота може бути виконана одним або кількома авторами. Наставниками юних дослідників можуть бути вчителі,  викладачі, керівники гуртків тощо.

Конкурсні роботи в номінації «Історія України і державотворення» мають складатися зі вступу, у якому автор обґрунтовує мету свого дослідження; основної частини, у якій розділи повинні мати назву та обов’язкове логічне завершення структурних компонентів основної частини; висновки; список використаних джерел і літератури в алфавітному порядку.

Творчі роботи з літератури за вибором автора можуть бути різноманітними за жанром.

Текст творчої роботи з історії та літератури роздруковується на папері формату А4. Шрифт Times New Roman, кегль 14, інтервал полуторний. Обсяг 15-25 сторінок. Поля: ліве –30 мм, нижнє і верхнє – по20 мм, праве –10 мм. Поетичні доробки учнів подаються в довільній формі.

Роботи можуть оцінюватися відповідно до таких критеріїв:

– проблемність, актуальність та новизна теми;

– оригінальність постановки проблеми;

– наявність джерел та літератури з проблеми;

– стан наукової розробки теми (при цьому слід враховувати, чи досліджувалася вже обрана тема, чи достатньо забезпечена джерелами та інше);

– структурування роботи;

– здатність автора збирати, систематизувати й аналізувати джерела та літературу;

– уміння висловлювати думку, робити висновки й узагальнення;

– переконливість аргументації в роботі;

– авторська позиція;

– оформлення довідково-бібліографічного матеріалу;

– грамотність поданого тексту, дотримання вимог правопису;

– візуалізація поданого тексту (оформлення роботи).

Творчі роботи переможців міського/районного етапу конкурсу в номінаціях «Література» та «Історія України і державотворення» (по 2 кращі  роботи з кожної номінації) у друкованому та електронному варіантах приймаються до 21 січня 2014 року за адресою ЛОІППО (кафедра соціально-гуманітарних дисциплін та методики їх викладання,  викладач Мігаль С.В.)

Разом з роботами конкурсантів необхідно надіслати супровідні документи, у яких чітко вказати прізвище, ім’я та по батькові учасника, повну назву навчального закладу, клас, а також прізвище, ім’я, по батькові наставника, який підготував учня до участі в конкурсі.

Довідки за телефоном 099-043-92-93 (Мігаль С.В.)

 

 

Проректор інституту                                                          С.О. Жерліцин

 Залишити коментар