Загальноосвітні


Назва: Лисичанський багатопрофільний ліцей Лисичанської міської ради Луганської області

Адреса: вул. ім. В.Сосюри, буд. 277, м. Лисичанськ Луганської обл.

Контакти: (06451)72041

e-mail: lisliceum@ukr.net, liceum@lisliceum.org.ua

Сайт: http://lisliceum.org.ua/

Директор: Бутенко Наталія Володимирівна

Особливості: мова навчання російська, українська, експериментальний навчальний заклад регіонального рівня з проблеми “Освіта для демократичного громадянства”.

Проблема: Формування в учнів основних демократичних компетентностей громадянина України, розвиток національної свідомості через забезпечення якості ліцейської освіти.

Нагороди: 

  1. Медаль “Трудова слава” Міжнародної академії наук “Золота фортуна” в номінації “За значний внесок у справу будівництва України та високий рівень професіоналізму у сфері виховання”, Київ-2013.
  2. Диплом VI Міжнародної виставки “Сучасні заклади освіти” в номінації “За творчу працю з підвищення якості освіти”, Київ-2015.
  3. Диплом VII Міжнародного форуму “Інноватика в сучасній освіті” в номінації “За активне впровадження інноваційних технологій у процес навчання і виховання”, Київ-2015.

Назва: Лисичанська багатопрофільна гімназія Лисичанської міської ради Луганської області

Адреса: вул.Могилевського,буд.5, м.Лисичанськ Луганської обл.

Контакти: (06451)75389

e-mail: beluha1@ukr.net

Сайт: http://lysychansk-gymnasium.edukit.lg.ua/

Директор: Бєлуха Світлана Василівна

Особливості: мова навчання російська, експериментальний навчальний заклад Всеукраїнського рівня з проблеми «Науково-методичні засади впровадження вітчизняної моделі медіа-освіти в навчально-виховному процесі», експериментальний навчальний заклад регіонального рівня з проблеми “Школа успіху”.

Проблема:

1. Вдосконалення форм та змісту роботи з вивчення національної історії, мистецтва, етнографії, культури та науки України з метою формування в учнів національно-патріотичних почуттів до своєї Батьківщини та розширення їх світогляду.

2.Інтелектуалізація освіти за рахунок розвитку ключових компетенцій та поєднання кращого традиційного та інноваційного змісту та технологій освіти на шляху розвитку Школи успіху.

3. Формування медіа культури учасників освітнього простору на основі медіаосвіти, в умовах інформаційної війни.

Нагороди: 

1. Диплом І ступеня на Міжнародній виставці в номінації “Інноваційний розвиток Шкіл майбутнього – стратегічний поступ української освіти”, 2013р.

2. Срібна медаль на Міжнародній виставці в номінації “Упровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчальну, наукову та управлінську діяльність навчальних закладів, 2015р.

3. Диплом І ступеня на Міжнародній виставці в номінації “Інновації у створенні та функціонуванні інформаційно-освітнього середовища навчального закладу”.


Назва: Лисичанська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2  Лисичанської міської ради Луганської області

Адреса: вул.Жовтнева, буд.64, м. Лисичанськ Луганська обл.

Контакти: (06451)74354

e-mail: lisosvita2@ukr.net

Сайт: http://lysychansk-school2.edukit.lg.ua

Директор: Котова Зінаїда Михайлівна

Особливості: мова навчання російська, українська.

Проблема: Упровадження інновацій у навчально-виховний процес з метою забезпечення якісного базового рівня освіти та формування особистості.


Назва: Комунальний заклад “Лисичанський навчально-виховний заклад  загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3 – дошкільний навчальний заклад “Барвінок”Лисичанської міської ради Луганської області”

Адреса: вул.Сметаніна, буд. 15, м. Лисичанськ Луганська обл.

Контакти: (06451)74317

e-mail: shkola_3lis@ukr.net

Сайт: http://shkola3lis.at.ua/

Директор: Скрябіна Наталія Олексіївна

Особливості: мова навчання українська.

Проблема: Підвищення якості знань учнів на основі впровадження в навчально-виховний процес інтерактивних технологій.


Назва: Лисичанська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №4 Лисичанської міської ради Луганської області

Адреса: вул.Жовтнева, буд.271, м.Лисичанськ Луганська обл.

Контакти: (06451)38671

e-mail: lisosvita4@i.ua

Сайт: http://lschool4.ucoz.ua/

Директор: Живага Андрій В’ячеславович

Особливості: мова навчання російська, українська.

Проблема: Особистісно орієнтований підхід до навчання та виховання майбутнього громадянина України.


Назва: КЗ “Лисичанська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №5″  Лисичанської міської ради Луганської області

Адреса: вул.Мічурина, буд.16А, м. Лисичанськ Луганська обл.

Контакти: (06451)94541

e-mail:liszosh5@ukr.net

Сайт: https://sites.google.com/site/lisicanskazosh5/

Директор: Колесник Людмила Миколаївна

Особливості: мова навчання російська, українська

Проблема: Розвиток духовно-моральних, громадсько-патріотичних та полікультурних компетентностей учнів у процесі навчання та виховання.


Назва: Лисичанська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №6 Лисичанської міської ради Луганської області

Адреса: вул. Миру, буд.45, м. Новодружеськ Луганська обл.

Контакти: (06451)28646

e-mail: lisshkola6@ukr.net

Сайт: http://lisschool6.ucoz.ua/

Директор: Коняхін Ігор Євгенійович

Особливості: мова навчання російська, українська.  Заклад є учасником експерименту регіонального рівня “Використання веб-сайтів в освітній діяльності”.

Проблема: Формування основних компетентностей учнів і професійної компетентності вчителя в умовах оновлення змісту освіти.


Назва: КЗ “Лисичанська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №7″  Лисичанської міської ради Луганської області

Адреса: вул.Шахтарська, буд.7А м. Привілля Луганська обл.

Контакти: (06451)26557

e-mail: lisskola7@ukr.net

Сайт: http://lysychansk-school7.edukit.lg.ua/

Директор: Зиза Микола Миколайович

Особливості: мова навчання російська, українська

Проблема: Забезпечення формування особистості учня на основі якісної освіти та розвитку його творчих можливостей і самовдосконалення та патріотичне виховання.

Нагороди:

1. Диплом виставки “Сучасні заклади освіти” в номінації “За вагомий внесок у модернізацію національної системи освіти”, 2015 рік.

2. Диплом виставки “Інноватика в сучасній освіті” в номінації “За активну участь в освітній інноваційній діяльності”, 2013 рік.

3. Диплом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України “Зразкового музею”, 2012 рік.


Назва: Комунальний заклад “Лисичанська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №8″ Лисичанської міської ради Луганської області

Адреса: вул.Шкільна, буд.5, м. Лисичанськ Луганська обл.

Контакти: (06451)73633

e-mail: lisschool8@ukr.net

Сайт: http://93100sch8.co.ua/

Директор: Никифоренко Галина Миколаївна

Особливості: мова навчання російська, українська, заклад є учасником експериментів регіонального рівня “Використання сервісів Web 2.0 в освітній діяльості школи” та всеукраїнського рівня “Хмарні сервіси в освіті”.

Проблема:

1. Створення інформаційно-освітнього простору для підвищення навчального рівня учнів і професійного рівня педагогів через інтеграцію інформаційних та комунікаційних технологій в навчально-виховний процес.

2. Виховання всебічно розвиненої, творчої особистості, здатної до саморозвитку та самовдосконаленн, готової до життя й праці в інформаційному суспільстві. Формування почуття патріотизму, національної свідомості та людської гідності.

Нагороди: Медаль “ТРУДОВА СЛАВА” Міжнародної академії рейтингових технологій і соціології “ЗОЛОТА ФОРТУНА”, 2013 рік.


Назва: Лисичанська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів №9 Лисичанської міської ради Луганської області

Адреса: вул. Докучаєва, буд.7 м. Лисичанськ Луганська обл.

Контакти: (06451)70674

e-mail: lisosvita9@ukr.net

Сайт: https://9lisschool.wixsite.com/school

Директор: Квіт Юлія Вікторівна

Особливості: мова навчання українська

Проблема: Створення комфортних умов для самореалізації та самовдосконалення особистості учня й забезпечення якості освітньої діяльності кожного учасника навчально-виховного процесу”.

 


Назва: Комунальний заклад “Лисичанська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №12 Лисичанської міської ради Луганської області”

Адреса: кв. Центральний, буд.26, м.Лисичанськ Луганська обл.

Контакти: (06451)53812

e-mail: lisosvita12@ukr.net

Сайт: http://school12-lis.org.ua/

Директор: Ростовська Наталія Юріївна

Особливості: мова навчання російська, українська, експериментальний навчальний заклад регіонального рівня

Проблема: Модульне навчання як засіб формування особистості компетентного школяра.


Назва: Комунальний заклад “Лисичанська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №13 Лисичанської міської ради Луганської області”

Адреса: кв.40 років Перемоги, буд.19, м.Лисичанськ Луганська обл.

Контакти: (06451)54108

e-mail: lisosvita13@ukr.net

Сайт: https://sites.google.com/site/lisschool13/

Директор: Мілішкевич Марина Миколаївна

Особливості: мова навчання російська, українська

Проблема: Створення цілісної системи формування соціально зрілої творчої особистості шляхом впровадження компетентнісно-орієнтованих технологій навчання та виховання.

 


Назва: Лисичанська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №14 Лисичанської міської ради Луганської області

 

Адреса: вул.Гарибальді, буд.13, м. Лисичанськ Луганська обл.

Контакти: (06451)73216

e-mail: lisschool14@ukr.net

Сайт: http://school14.lg.ua

Директор: Стрельцова Людмила Іванівна

Особливості: мова навчання російська, українська

Проблема: Забезпечення якості освіти через розвиток індивідуальних здібностей учнів, через особистісно-орієнтований підхід до кожної дитини.

 


Назва: Комунальний заклад “Лисичанська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів №18 Лисичанської міської ради Луганської області”

Адреса: вул. Маресьєва, буд.12А, м. Лисичанськ Луганська обл.

Контакти: (06451)90258

e-mail: lisosvita18@ukr.net

Сайт: http://lisschool18.ucoz.ua

Директор: Юсакова Ольга Петрівна

Особливості: мова навчання російська, українська

Проблема: “Створення психолого-педагогічних умов для надання якісних освітніх послуг та підвищення рівня навчальних досягнень учнів”.

 


Назва: Лисичанська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів №24 Лисичанської міської ради Луганської області

Адреса: вул. Філатова, буд.21, м.Лисичанськ Луганська обл.

Контакти: (06451)94504

e-mail: lisosvita24@ukr.net

Сайт: http://lisschool24.wixsite.com/school24

Директор: Ніколаєва Наталія Віталіївна

Особливості: мова навчання українська

Проблема: “Формування життєвих компетентностей учнів в навчально-виховному процесі”

 


Назва: Лисичанська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №25 Лисичанської міської ради Луганської області

Адреса: вул.Шевченка, буд.2А, м. Новодружеськ Луганська обл.

Контакти: (06451)28202

e-mail: lisosvita25@ukr.net

Сайт: http://25shkolanov.at.ua/

Директор: Чорна Наталія Володимирівна

Особливості: мова навчання російська, українська

Проблема: “Удосконалення навчально-виховного процесу з урахуванням нових освітніх потреб”.

 


Назва: Лисичанська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №26 Лисичанської міської ради Луганської області

Адреса: пров.Горняцький, буд.21, м. Лисичанськ Луганська обл.

Контакти: (06451)72390

e-mail: lisschool26@ukr.net

Сайт: http://lisschool26.at.ua/

Директор: Жусов Володимир Валентинович

Особливості: мова навчання російська, українська

Проблема: “Удосконалення навчально-виховного процесу через упровадження компетентнісного підходу, профільного навчання, оновлення змісту, форм і методів роботи з учнівським колективом. Формування громадської компетенції школяра – носія національних цінностей та загальнолюдських надбань через удосконалення національно-патріотичного виховання”.

 


Назва: Комунальний заклад «Лисичанська спеціалізована школа І – ІІІ ступенів №27 Лисичанської міської ради Луганської області»

Адреса: кв. Дружби народів, буд.31, м. Лисичанськ Луганська обл.

Контакти: (06451)54172

e-mail: school27ua@ukr.net

Сайт:  https://sites.google.com/site/lisicanskaskola27/ 

Директор: Карпенко Ірина Володимирівна

Особливості: мова навчання російська, українська, експериментальний навчальний заклад регіонального рівня з проблеми «Школа сприяння здоров’ю» як освітній простір формування психологічної компетентності учасників НВП»

Проблема: “Забезпечення наукового рівня педпроцесу для впровадження чучасних педтехнологій з метою творчого самовираження особистості вчителя та учнів”.

Нагороди: 

1. Почесне звання “Лідер педагогічної освіти”.

2. “Флагман освіти і науки України”.

 


Назва: Комунальний заклад “Навчально-виховний комплекс школа І-ІІ ступенів – ліцей “Гарант” Лисичанської міської ради Луганської області”

Адреса: вул. Московська, буд.282, м.Лисичанськ Луганська обл.

Контакти: (06451)71905

e-mail: nvk_garant@ukr.net

Сайт: http://shkola28.at.ua/

Директор: Боровкова Світлана Валентинівна

Особливості: мова навчання російська, українська. Експериментальний навчальний заклад регіонального рівня з проблем «Соціально-психологічні засади формування медіа-культури особистості» та “Управління цілісним педагогічним процесом у сучасній школі , як “Школі успіху”.

Проблема: “Створення умов для підвищення продуктивності праці вчителів, якості знань, патріотизму, активності та творчого потенціалу учнів НВК “Гарант”.

Нагороди: 

1. Диплом VI Міжнародної виставки “Сучасні заклади освіти”, 2015р.

2. Диплом лауреата І ступеню Міжнародного форуму “Інноватика в сучасній освіті” , 2015р.

3. Диплом V Міжнародної виставки “Сучасні заклади освіти”, 2014р.

4. Диплом І ступеню МОН України за перемогу у конкурсі веб-сайтів шкіл серед ЗНЗ України, 2014р.

5. “Флагман освіти і науки України”, 2012р.

 


Назва: Комкнальний заклад”Лисичанська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів №29 Лисичанської міської ради Луганської області”

Адреса: вул .Шкільна, буд.2А, м. Привілля Луганська обл.

Контакти: (06451)26871

e-mail: lisschool29ukraine@i.ua

Сайт: http://school29ukraine.wix.com/school29

Директор: Григор’єва Алла Іванівна

Особливості: мова навчання російська

Проблема: “Виховання культури здоров’я учнів через впровадження здоров’язберігаючих технологій навчання”.

 


Назва: Комунальний заклад “Лисичанська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №30 Лисичанської міської ради Луганської області”

Адреса: кв. Східний, буд.40, м. Лисичанськ Луганська обл.

Контакти: (06451)53201

e-mail: lisosvita30@ukr.net

Сайт: http://lisschool30.at.ua/

Директор: Суржан Тетяна Олександрівна

Особливості: мова навчання російська, українська

 

Проблема: “Розвиток інформаційно-освітнього середовища закладу як одна з умов забезпечення якісної освіти учнів”.


 Залишити коментар