Загальноосвітні


Назва: Лисичанський багатопрофільний ліцей Луганської області

Адреса: вул. В.Сосюри, буд. 277, м. Лисичанськ Луганської обл.

Контакти: (06451)72041

e-mail: lisliceum@ukr.net

Сайт: http://liceum.org.ua/

Директор: Бутенко Наталія Володимирівна

Особливості: мова навчання українська, експериментальний навчальний заклад регіонального рівня з теми “Формування громадянськості як інтегрованої якості особистості ліцеїста ”.

Проблема: Формування комплексу громадянських якостей ліцеїста, спрямованих на самовдосконалення та розвиток демократичного суспільства в Україні.

 Нагороди: 

 • Диплом VI Міжнародної виставки “Сучасні заклади освіти” в номінації “За творчу працю з підвищення якості освіти”, Київ-2015.
 • Диплом VII Міжнародного форуму “Інноватика в сучасній освіті” в номінації “За активне впровадження інноваційних технологій у процес навчання і виховання”, Київ-2015.
 • Диплом та медаль “Трудова слава” Міжнародної академії рейтингових технологій “Золота фортуна” в номінації “За значний внесок у справу будівництва України та високий рівень професіоналізму у сфері виховання”, Київ-2013.
 • Золота медаль на Міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти 2016» у номінації «Інновації закладів освіти у роботі з молоддю в позанавчальний час», Київ-2016.
 • Почесне звання «Лідер сучасної освіти» за презентацію науково-освітніх досягнень на Фестивалі експериментальних навчальних закладів України та впровадження інновацій в освітню практику, Київ-2016.
 • Диплом лауреата Всеукраїнського проекту «Успішні керівники в сучасному освітньому просторі України – 2019» Університету  менеджменту освіти НАПН України  за вагомий внесок у розвиток української освіти, Київ-2019.
 • Подяка Міністерства освіти і науки України, Національної академії наук України, Національного центру «Мала академія наук України» науково-педагогічному колективу за плідну багаторічну працю щодо залучення учнівської молоді до наукової роботи, Київ-2016.
 • Грамоти Міністерства освіти і науки України, Національної академії наук України, Національного центру «Мала академія наук України» адміністрації ліцею на честь 100-річчя Національної академії наук України та за вагомий внесок у розвиток обдарованої учнівської молоді, Київ-2019.

Назва: Лисичанська багатопрофільна гімназія Луганської області

Адреса: вул.Могилевського,буд.5, м.Лисичанськ Луганської обл.

Контакти: (06451)75389

e-mail: beluha1@ukr.net

Сайт: http://lysychansk-gymnasium.edukit.lg.ua/

Директор: Бєлуха Світлана Василівна

Особливості: мова навчання українська, експериментальний навчальний заклад Всеукраїнського рівня з проблеми «Науково-методичні засади впровадження вітчизняної моделі медіа-освіти в навчально-виховному процесі»,  експериментальний навчальний заклад регіонального рівня з проблеми “Школа успіху”.

Проблема:

 1. Вдосконалення форм та змісту роботи з вивчення національної історії, мистецтва, етнографії, культури та науки України з метою формування в учнів національно-патріотичних почуттів до своєї Батьківщини та розширення їх світогляду.

2.Інтелектуалізація освіти за рахунок розвитку ключових компетенцій та поєднання кращого традиційного та      інноваційного змісту та технологій освіти на шляху розвитку Школи успіху.

 1. Формування медіа культури учасників освітнього простору на основі медіаосвіти, в умовах інформаційної війни.

Нагороди: 

 1. Диплом І ступеня на Міжнародній виставці в номінації “Інноваційний розвиток Шкіл майбутнього – стратегічний поступ української освіти”, 2013р.
 2. Срібна медаль на Міжнародній виставці в номінації “Упровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчальну, наукову та управлінську діяльність навчальних закладів, 2015р.
 3. Диплом І ступеня на Міжнародній виставці в номінації “Інновації у створенні та функціонуванні інформаційно-освітнього середовища навчального закладу”.

Назва: Лисичанська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 Луганської області

Адреса: вул.Жовтнева, буд.64, м. Лисичанськ Луганська обл.

Контакти: (06451)74354

e-mail: lisosvita2@ukr.net

Сайт: http://lysychansk-school2.edukit.lg.ua

Директор: Котова Зінаїда Михайлівна

Особливості: мова навчання українська.

Проблема: Використання сучасної освітньої моделі в навчально-виховному процесі в умовах НУШ.


Назва: Комунальний заклад “Лисичанський навчально-виховний комплекс  загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3 – дошкільний навчальний заклад “Барвінок” Луганської області”

Адреса: вул.Сметаніна, буд. 15, м. Лисичанськ Луганська обл.

Контакти: (06451)74317

e-mail: shkola_3lis@ukr.net

Сайт: http://shkola3lis.at.ua/

Директор: Скрябіна Наталія Олексіївна

Особливості: мова навчання українська.

Проблема: Забезпечення та реалізація якісної освіти шляхом формування професійної компетентності педагогів, принципу наступності  дошкільної та початкової освіти в умовах освітньої реформи «Нова українська школа».


Назва: Лисичанська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №4  Луганської області

Адреса: вул.Жовтнева, буд.271, м.Лисичанськ Луганська обл.

Контакти: (06451)38671

e-mail: losv4@ukr.net

Сайт: http://lschool4.mozello.com/

Директор:

Особливості: мова навчання українська.

Проблема: Особистісно орієнтований підхід до навчання та виховання майбутнього громадянина України.


Назва: Комунальний заклад “Лисичанська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №5 Луганської області»

Адреса: вул. Мічурина, буд.16А, м. Лисичанськ Луганська обл.

Контакти: +38-050-178-72-24

e-mail:lissosh5@ukr.net

Сайт: https://sites.google.com/site/lisicanskazosh5/

Директор: Колесник Людмила Миколаївна

Особливості: мова навчання українська

Проблема:  Розвиток життєвих компетентностей учня як особистості, здатної до активної участі в суспільному житті,  інноватора та патріота


Назва: Лисичанська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №6 Луганської області

Адреса: вул. Миру, буд.45, м. Новодружеськ Луганська обл.

Контакти: (06451)28646

e-mail: lisshkola6@ukr.net

Сайт: http://lisschool6.ucoz.ua/

Директор:

Особливості: мова навчання українська.

Проблема: Формування основних компетентностей учнів і професійної компетентності вчителя в умовах оновлення змісту освіти.


Назва: КЗ “Лисичанська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №7″  Луганської області”

Адреса: вул.Шахтарська, буд.7А м. Привілля Луганська обл.

Контакти: (06451)26557

e-mail: lisskola7@ukr.net

Сайт: http://lysychansk-school7.edukit.lg.ua/

Директор:

Особливості: мова навчання українська

Проблема: «Забезпечення якості освіти, безпечного освітнього середовища, правової освіти та патріотичного виховання»

Нагороди:

 1. Золота медаль «Сучасні заклади освіти – 2019» в номінації «STEM-навчання як освітній ресурс ХХІ століття», 2019 рік.
 2. Диплом виставки «Сучасні заклади освіти – 2019» в номінації «За активну участь у реформуванні національної системи освіти», 2019 рік .
 3. Диплом виставки «Сучасні заклади освіти – 2018» в номінації «За презентацію досягнень і інноваційних пошуків у реформуванні національної сфери освіти та науки», 2018 рік.
 4. Диплом виставки «Інноватика в сучасній освіті» в номінації «За активну інноваційну діяльність у підвищенні якості навчально-виховного процесу», 2017рік.
 5. Диплом виставки «Сучасні заклади освіти – 2017» в номінації «За активну участь у створенні сучасної якісної системи національної освіти» .
 6. Диплом виставки “Сучасні заклади освіти” в номінації “За вагомий внесок у модернізацію національної системи освіти”, 2015 рік.
 7. Диплом виставки “Інноватика в сучасній освіті” в номінації “За активну участь в освітній інноваційній діяльності”, 2013 рік.
 8. Диплом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України “Зразковому музею”, 2012 рік.

Назва: Комунальний заклад “Лисичанська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №8″  Луганської області

Адреса: вул.Шкільна, буд.5, м. Лисичанськ Луганська обл.

Контакти: (06451)73633

e-mail: lisschool8@ukr.net

Сайт: http://93100sch8.co.ua/

Директор: Никифоренко Галина Миколаївна

Особливості: мова навчання українська, заклад бере участь у   дослідно-експериментальній роботі всеукраїнського рівня за темою «Технологія навчання учнів початкової школи «Розумники» (Smart Kids)» на 2017 – 2022 роки; проєкт UNICEF «Безпечна та дружня до дитини школа»

Проблема:

 1. Створення інформаційно-освітнього простору для підвищення навчального рівня учнів і професійного рівня педагогів через інтеграцію інформаційних та комунікаційних технологій на засадах компетентнісного підходу до освітнього процесу;
 2. Виховання всебічно розвиненої, творчої особистості патріота, здатної до саморозвитку та самовдосконалення, конкурентоспроможної, готової до життя в інформаційному суспільстві.
 3. Виховання особистості, орієнтованої на найдосконаліші соціокультурні, загальнолюдські та  національні цінності в умовах Нової української школи.

Нагороди: Медаль “ТРУДОВА СЛАВА” Міжнародної академії рейтингових технологій і соціології “ЗОЛОТА ФОРТУНА”, 2013 рік;

 1. Диплом VIІ Міжнародної виставки “Сучасні заклади освіти”, 2016р.
 2. Почесне звання Лідер сучасної освіти, 2016 р.
 3. Диплом переможця ІІІ Всеукраїнського фестивалю з використання ІКТ “Нова українська школа як складова єдиного ІКТ-насиченого освітнього простору” , 2017р.
 4. Диплом VIІ Міжнародної виставки “Сучасні заклади освіти”, 2017 р.
 5. Золота медаль ІХ Міжнародної виставки «Інноватика в сучасній освіті-2017» у номінації «Застосування сучасних ІКТ для формування інформаційно-цифрової компетентності учасників освітнього процесу»
 6. Грамота НАПН  України та інституту інформаційних технологій і засобів навчання за вагомий внесок у розвиток загальної середньої освіти, високі досягнення в оволодінні й впровадженні новітніх інформаційних технологій, популяризацію передового педагогічного досвіду в рамках Всеукраїнського проекту « Хмарні сервіси в освіті», 2017 р.

 


Назва: Лисичанська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів №9 Луганської області

Адреса: вул. Докучаєва, буд.7 м. Лисичанськ Луганська обл.

Контакти: 050 855 73 55

e-mail: lisosvita9@ukr.net

Сайт: https://9lisschool.wixsite.com/school

Директор: Квіт Юлія Вікторівна

Особливості: мова навчання українська

Проблема: Формування і розвиток основних компетенцій  шляхом використання сучасних технологій у світлі вимог нових державних стандартів освіти.


Назва: Комунальний заклад “Лисичанська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №12 Луганської області”

Адреса: кв. Центральний, буд.26, м.Лисичанськ Луганська обл.

Контакти: (06451)53812

e-mail: lisosvita12@ukr.net

Сайт: http://school12-lis.org.ua/

Директор: Дуфнік Олена Миколаївна

Особливості: мова навчання українська, експериментальний навчальний заклад регіонального рівня

Проблема: Модульне навчання як засіб формування особистості компетентного школяра.


Назва: Комунальний заклад “Лисичанська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №13 Луганської області”

Адреса: кв.40 років Перемоги, буд.19, м.Лисичанськ Луганська обл.

Контакти: (06451)54108

e-mail: lisosvita13@ukr.net

Сайт: https://sites.google.com/site/lisschool13/

Директор: Мілішкевич Марина Миколаївна

Особливості: мова навчання українська

Проблема: «Розвиток ключових компетентностей учасників освітнього процесу як основа моделювання інноваційного освітнього простору в умовах НУШ»


Назва: Лисичанська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №14 Луганської області

Адреса: вул.Гарибальді, буд.13, м. Лисичанськ Луганська обл.

Контакти: (06451)73216

e-mail: lisschool14@ukr.net

Сайт: http://school14.lg.ua

Директор: Стрельцова Людмила Іванівна

Особливості: мова навчання українська

Проблема: Забезпечення якості освіти через розвиток індивідуальних здібностей учнів, через особистісно-орієнтований підхід до кожної дитини.

 


Назва: Комунальний заклад “Лисичанська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів №18 Луганської області ”

Адреса: вул. Маресьєва, буд.12А, м. Лисичанськ Луганська обл.

Контакти: 095 243 28 76

e-mail: lisosvita18@ukr.net

Сайт: http://lisschool18.ucoz.ua

Директор: Юсакова Ольга Петрівна

Особливості: мова навчання українська

Проблема: Створення психолого-педагогічних умов для надання якісних освітніх послуг, підвищення рівня навчальних досягнень і формування активності та загальної культури учнів через взаємодію з сім’єю

 


Назва: Лисичанська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів №24 Луганської області

Адреса: вул. Філатова, буд.21, м.Лисичанськ Луганська обл.

Контакти: (06451)94504

e-mail: lisosvita24@ukr.net

Сайт: http://lisschool24.wixsite.com/school24

Директор: Ніколаєва Наталія Віталіївна

Особливості: мова навчання українська

Проблема: “Формування життєвих компетентностей учнів у навчально-виховному процесі”

 


Назва: Лисичанська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №25 Луганської області

Адреса: вул.Шевченка, буд.2А, м. Новодружеськ, Луганська обл.

Контакти: (06451)28202

e-mail: lisosvita25@ukr.net

Сайт: lysychansk-school25.lg.sch.in.ua

Директор: Чорна Наталія Володимирівна

Особливості: мова навчання українська

Проблема: “Удосконалення навчально-виховного процесу з урахуванням нових освітніх потреб”.

Нагороди: Диплом Х Міжнародної виставки “Сучасні заклади освіти”, 2019 р.

 


Назва: Лисичанська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №26 Луганської області

Адреса: пров.Гірницький, буд.21, м. Лисичанськ Луганська обл.

Контакти: (06451)72390

e-mail: lisschool26@ukr.net

Сайт: http://lisschool26.at.ua/

Директор: Жусов Володимир Валентинович

Особливості: мова навчання  українська

Проблема: “Формування компетентного учня в умовах розбудови нової української школи шляхом впровадження ефективних педагогічних технологій навчання і виховання. Створення освітнього середовища для формування соціальної компетентності та самореалізації особистості, розвитку духовного, інтелектуального та фізичного потенціалу учнів ”.

 


Назва: Комунальний заклад «Лисичанська спеціалізована школа І – ІІІ ступенів №27 Луганської області»

Адреса: кв. Дружби народів, буд.31, м. Лисичанськ Луганська обл.

Контакти:  050 919 5275

e-mail: school27ua@ukr.net

Сайт:  https://sites.google.com/site/lisicanskaskola27/

Директор: Карпенко Ірина Володимирівна

Особливості: мова навчання українська.

Спеціалізація: допрофільне й профільне навчання математичного та біолого-хімічного спрямування, поглиблене вивчення іноземної мови (англійської)

Проблема: “Створення оптимальних умов для формування компетентної особистості, пріоритетами якої є інтелектуальний розвиток та здоровий спосіб життя”.

Нагороди: 

 1. Почесне звання “Лідер педагогічної освіти” – 2009
 2. “Флагман освіти і науки України” – 2010

 


Назва: Комунальний заклад “Навчально-виховний комплекс школа І-ІІ ступенів – ліцей “Гарант” Луганської області”

Адреса: вул. Московська, буд.282, м.Лисичанськ Луганська обл.

Контакти: (06451)71905

e-mail: nvk_garant@ukr.net

Сайт: http://shkola28.at.ua/

Директор: Боровкова Світлана Валентинівна

Особливості: мова навчання українська. Експериментальний навчальний заклад Всеукраїнського рівня  з проблеми «Стандартизація наскрізної соціально-психологічної моделі масового впровадження медіаосвіти у вітчизняну педагогічну практику»

Проблема: “Створення оптимальних умов для розвитку ініціативи й  творчої діяльності вчителів  з метою підвищення якості освіти, ефективності і результативності освітнього процесу в  умовах переходу до НУШ»

Нагороди: 

 1. Диплом VI Міжнародної виставки “Сучасні заклади освіти”, 2015р.
 2. Диплом лауреата І ступеню Міжнародного форуму “Інноватика в сучасній освіті” , 2015р.
 3. Диплом V Міжнародної виставки “Сучасні заклади освіти”, 2014р.
 4. Диплом І ступеню МОН України за перемогу у конкурсі веб-сайтів шкіл серед ЗНЗ України, 2014р.
 5. “Флагман освіти і науки України”, 2012р.
 6. Грамота Національної академії педагогічних наук  2018р.

Назва: Комунальний заклад ”Лисичанська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів №29 Луганської області”

Адреса: вул .Шкільна, буд.2А, м. Привілля Луганська обл.

Контакти: (06451)26871

e-mail: lisschool29ukraine@i.ua

Сайт: http://school29ukraine.wix.com/school29

Директор: Григор’єва Алла Іванівна

Особливості: мова навчання українська

Проблема: «Підвищення якості й ефективності уроку шляхом упровадження сучасних освітніх технологій. Виховання громадянина- патріота України»

Нагороди:

 1. Диплом Восьмого Міжнародного форуму “Інноватика в сучасній освіті” , 2016р.
 2. Диплом Десятої  Міжнародної виставки “Сучасні заклади освіти”, 2019р.

 


Назва: Комунальний заклад “Лисичанська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №30 Луганської області”

Адреса: кв. Східний, буд.40, м. Лисичанськ Луганська обл.

Контакти: (06451)53201

e-mail: lisosvita30@ukr.net

Сайт: https://sites.google.com/view/lisschool30/

Директор: Суржан Тетяна Олександрівна

Особливості: мова навчання українська

Проблема: “Розвиток інформаційно-освітнього середовища закладу як одна з умов забезпечення якісної освіти учнів”.

___________________________________________________________________________________

Назва: Мирнодолинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Попаснянської районної ради Луганської області

Адреса: 93321, вул.Совхозна, буд.50, с.Мирна Долина Сєвєродонецького р-ну Луганської області

Контакти:+380506946148

e-mail: mrngubar@gmail.com

Сайт: – http://mirnodolinska-zosh.pp.ua/

Директор: Садовська Оксана Володимирівна

Особливості: мова навчання українська

Проблема: “Забезпечення якісної освіти та всебічного розвитку дитини як особистості у навчально-виховному процесі”

___________________________________________________________________________________

Назва: Опорний навчальний заклад “Білогорівська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів Попаснянської районної ради Луганської області”

Адреса: 93310, вул.Шкільна, буд.26, с.Білогорівка Сєвєродонецького р-ну Луганської області

Контакти:+380952122015   

e-mail: bilogorivskazoch@ukr.net

Сторінка у Facebook: – https://www.facebook.com/groups/bilogorivskazoch

Директор: Любимська Лариса Анатоліївна

Особливості: мова навчання українська

Проблема: “Від інноваційного змісту освіти через педагогічну майстерність учителя до формування компетентної особистості учня”

___________________________________________________________________________________

Назва: Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів с. Лисичанського Попаснянської районної ради Луганської області

Адреса: 93313, вул. Ювілейна, буд.17А, с.Лисичанське  Сєвєродонецького р-ну Луганської області

Контакти: +380504707961,  +380505720517   

e-mail: bilogorivskazoch@ukr.net

Сайт: http://zoshlisich.ucoz.ua/

Директор: Демченко Зоя Вікторівна

Особливості: мова навчання українська

Проблема: “Використання компетентнісно орієнтованих технологій розвитку особистості в контексті нової української школи”

__________________________________________________________________________________

Назва: Вовчоярівський навчально-виховний комплекс «загальноосвітній навчальний заклад І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад (дитячий садок)» Попаснянської районної ради Луганської області

 Адреса:  93315, вул. Миру, буд.2, с.Вовчоярівка  Сєвєродонецького р-ну Луганської області

Контакти: +380951293043

e-mail: vovchschool@ukr.net

Сайт: http://vovchojarvskij-nvk-znz-dnz.mozello.com/

Директор: Уразовський Віталій Валентинович

Особливості: мова навчання українська

Проблема: “Формування і розвиток основних компетентностей учнів шляхом упровадження в освітній процес сучасних технологій освіти у світі вимог нових державних стандартів освіти”Залишити коментар

oycqegebp
rlnsmsm
ujvhmri
tigdjapx
kxixikv
razdoucy
ikltvzfy
kibinchqm
nlshqvxis
nttlksdvyu
zfqpfniu
oeywgoreax
yggwxyjhgz
eevgfqebm
ibqwbyz