Супервізія для вчителів 1-4 класів НУШ

Методисти 15.09.2021 Новини Переглядів 27

unnamedУ відповідності  наказом МОН України від 18.10.2019 р. № 1313 «Деякі питання організації та проведення супервізії» Луганський обласний інституп післядипломної освіти підготув за спеціальною тренінговою програмою  понад 30 регіональних супервізорів з числа педагогів, які вже залучені до Нової української школи, впроваджують сучасні методики і практики навчання учнів 1-4 класів і частково були обізнані з системою супервізії – професійної підтримки (список).

Всі учасники тренінгів ознайомились із  завданнями супервізорів у процесі впровадження концепції Нової української школи, набули вмінь проведення  наставницьких бесід з учителями з проблем, що можуть виникати у їх практичній діяльності,  удосконалювали  свої навички активного слухача тощо.

Наступний крок у діяльності супервізорів – надання вчитулям 1-4 класів НУШ дієвої   педагогічної підтримки, адже супервізори не будуть здійснювати перевірку роботи вчителів чи контролювати їх, а допомагатимуть долати професійні труднощі, протидіяти стресу, запобігати професійному вигоранню, зміцнювати позитивну самооцінку і  зростати  професійно.

Основні форми проведення супервізії:

– індивідуальна, що передбачає здійснення одного чи кількох наставницьких циклів (бесіда з планування, спостереження, бесіда з рефлексії, створення плану професійного розвитку);

– групова, що передбачає спільне обговорення, обмін досвідом і аналіз результатів діяльності професійних груп з метою підтримки і прогнозування подальшого професійного розвитку учасників освітнього процесу.

Якщо вчитель (група вчителів) НУШ потребує допомоги супервізора, треба обрати супервізора зі списку, що надається, подати запит на супервізію керівнику закладу освіти та отримати у нього контактні данні супервізора. Подальші питання, пов’язані зі співпрацею з супервізором, з’ясовуються в індивідуальному порядку з ним самим.

Супервізія – вимога сьогодення. Система супервізії допоможе учителям початкових класів реалізувати цілі і завдання НУШ, долати труднощі та зростати професійно.

Список тренерів-супервізорів для вчителів НУШ


Залишити коментар