Сертифікати ЛОІППО

2020 РІК

КОРОТКОСТРОКОВЕ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ –
КУРСИ ЗА ПРОБЛЕМОЮ  (6, 12, 18, 24, 30 ГОДИН)

23.01.2020
Європейська інтеграція України: стан, проблеми, перспективи (м. Кремінна)
Інтернет-ресурси в роботі вчителя (м. Кремінна)

13.02.2020
Нова українська школа як провідник педагогічних, соціокультурних і соціальних інновацій
Інтернет-ресурси в роботі вчителя

14.02.2020
Нормативно-правове забезпечення управління закладом освіти
Формування конфліктологічної компетентності педагога
Сучасні методи групової роботи з учнями

16.04–23.04.2020
Практика вирішення соціальних конфліктів
Соціально-педагогічний супровід розвитку обдарованої дитини
Формування конфліктологічної компетентності педагога
Управління закладом освіти в умовах автономії
Реалізація вибірково-варіативних модулів у курсі інформатики (1011 класи)

12.05.2020
Ціннісні домінанти Нової української школи та шляхи їх упровадження 
Створення навчального відео онлайн-засобами

13.05–15.05.2020
Ліцензування та оформлення локальних документів ЗЗСО
Проєктна діяльність педагога закладу освіти 
Формування та розвиток природничо-наукової грамотності учнів у контексті завдань Нової української школи

СЕМІНАРИ, ТРЕНІНГИ, ПРАКТИКУМИ, МАЙСТЕР-КЛАСИ,
ПРОЄКТИ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ, КОНФЕРЕНЦІЇ ТОЩО
(6, 12, 18 ГОДИН)

05.02.2020 р.
Cемінар-тренінг  «Система профілактики конфліктів в освітньому   середовищі»

20.02.2020 р.
Науково-практичний семінар «Національно-патріотичне виховання в діяльності закладів дошкільної освіти»

21.02.2020 р.
Тренінг «Система профілактики конфліктів в освітньому   середовищі»

28.02.2020 р.
Круглий стіл «Стратегічний вектор розвитку освітнього процесу в системі закладів позашкільної освіти»

04.03.2020 р. – 06.03.2020 р.
Тренінг «Управління проєктами у сфері психічного здоров’я та психологічного добробуту дітей та підлітків»

10.03.2020 р. – 12.03.2020 р.
Семінар-тренінг «Створення в закладах освіти комплексної системи попередження та реагування на випадки насильства»

23.03.2020 р.
Науково-практичний семінар «Булінг як соціальне явище. Алгоритм реагування ЗЗСО на випадки булінгу»

24.03.2020 р.
Науково-практичний семінар «Превентивна робота та алгоритм реагування ЗЗСО на випадки домашнього насильства»

02.04.2020 р. – 03.04.2020 р.
Онлайн-семінар «Індивідуальна програма розвитку – основний освітній документ дитини з особливими освітніми потребами»

09.04.2020 р. – 27.04.2020 р.
Семінар-тренінг «Робота 2.0. Організація спільної діяльності за допомогою інформаційних технологій»

10.04.2020 р.
Науково-практичний онлайн-семінар «Інвалідність у контексті інклюзивної освіти»

15.04.2020 р.
Науково-методичний семінар «Ефективні форми роботи працівників психологічної служби щодо профілактики вживання психоактивних речовин учнями»

16.04.2020 р. – 17.04.2020 р.
Семінар-практикум «Сучасні технології виявлення в дитини схильності до порушень писемного мовлення»

22.04.2020 р.
Онлайн-семінар «Тексти “нової природи” на уроках інтегрованого курсу “Мистецтво”»

22.04.2020 р. – 24.04.2020 р.
Онлайн-семінар «Організація інклюзивного навчання в закладі загальної середньої освіти»

24.04.2020 р.
Науково-практичний семінар «Формування в учнів громадянської самосвідомості в освітньому процесі закладу загальної середньої освіти»

28.04.2020 р.
Науково-методичний онлайн-семінар «Музично-ритмічний розвиток дітей дошкільного та молодшого шкільного віку»

28.04.2020 р.
Проєкт професійного розвитку «Використання міждисциплінарних зв’язків у викладанні дисциплін соціально-гуманітарного циклу»

28.04.2020 р. – 29.04.2020 р.
Семінар-практикум «Психологічна підтримка педагога, який працює в інклюзивному просторі. Дослідження внутрішньої феноменології»

29.04.2020 р.
Науково-методичний онлайн-семінар «Формування відповідальної поведінки учнів через упровадження програми “Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція”»

30.04.2020 р.
Онлайн-семінар «Сучасні підходи до структури уроку в контексті завдань Нової української школи»

30.04.2020 р.
Онлайн-семінар «Розвиток професійної компетентності вчителів-словесників у контексті завдань Нової української школи»

05.05.2020 р.
Cемінар-тренінг «Сучасні методи групової роботи з учнями»

05.05.2020 р. – 14.05.2020 р.
Семінар-практикум «Особистісно орієнтоване спрямування освітнього процесу дитини з особливими освітніми потребами в закладах загальної  середньої освіти»

06.05.2020 р.
Семінар-тренінг «Розвиток творчого потенціалу вчителя географії шляхом упровадження ІКТ»

06.05.2020 р. – 08.05.2020 р.
Проєкт професійного розвитку «Формування ключових та предметних компетентностей учнів на уроках трудового навчання»

07.05.2020 р.
VI обласна науково-практична конференція «Актуальні питання військово-патріотичного виховання в умовах сьогодення»

07.05.2020 р.
Семінар-тренінг «Розвиток громадянських компетентностей у шкільній природничо-математичній освіті»

08.05.2020 р.
Семінар-тренінг «Додатки Google у професійній діяльності вчителя»

08.05.2020 р. – 22.05.2020 р.
Проєкт професійного розвитку «Медіаграмотність учнів молодшого шкільного віку в умовах Нової української школи»

12.05.2020 р.
Онлайн-тренінг «Історичні паралелі євроінтеграції України»

12.05.2020 р.
Круглий стіл «Організація освітньої діяльності закладу загальної середньої освіти в період карантину: проблеми, пошуки, знахідки»

12.05.2020 р. – 14.05.2020 р.
Семінар-тренінг «Створення в закладах освіти комплексної системи попередження та реагування на випадки насильства»

12.05.2020 р. – 14.05.2020 р.
Семінар-тренінг «Запобігання та протидія проявам насильства: діяльність закладів освіти»

13.05.2020 р.
Інструктивно-методичний семінар «Інтегрований курс “Культура добросусідства”: нові можливості та виклики»

13.05.2020 р.
Семінар-тренінг «Додатки Google у професійній діяльності вчителя»

14.05.2020 р.
Семінар-тренінг «Український правопис – 2019: застосовування норм та правил»

14.05.2020 р. – 15.05.2020 р.
Семінар-тренінг «Застосування віртуальної кімнати Google Classroom для організації освітнього процесу»

18.05.2020 р.
Семінар-тренінг «Формування та розвиток природничо-наукової грамотності учнів у контексті завдань Нової української школи»

19.05.2020 р.
Науково-методичний семінар «Формування безконфліктного середовища на засадах педагогіки партнерства в закладі загальної середньої освіти»

19.05.2020 р.
Онлайн-семінар «Як організувати інклюзивне навчання в позашкіллі»

19.05.2020 р.
Науково-методичний семінар «Формування морально-духовних ціннісних орієнтацій особистості в сучасному освітньому середовищі»

19.05.2020 р.
Cемінар-тренінг «Методи побудови уроку історії за технологією розвитку критичного мислення»

19.05.2020 р. – 20.05.2020 р.
Семінар-тренінг «Застосування віртуальної кімнати Google Classroom для організації освітнього процесу»

19.05.2020 р., 04.06.2020 р., 11.06.2020 р.
Проєкт професійного розвитку «Музично-ритмічний розвиток дітей засобами гри на немелодичних інструментах»

20.05.2020 р.
Семінар-тренінг «Комунікація  та  командна  робота в  закладі освіти»

21.05.2020 р.
Семінар-тренінг «Актуальні аспекти підвищення рівня майстерності вчителя в підготовці учнів до ЗНО з української мови та літератури»

22.05.2020 р.
Онлайн-семінар «Особливості організації освітнього процесу здобувачів освіти, які мають затримку психічного розвитку»

25.05.2020 р. – 27.05.2020 р.
Онлайн-тренінг з національно-патріотичного виховання «Я люблю Україну»

25.05.2020 р. – 28.05.2020 р.
Проєкт професійного розвитку «Партнерська взаємодія з батьками – необхідна умова успішного інклюзивного навчання»

26.05.2020 р.
Семінар-тренінг «Додатки Google у професійній діяльності вчителя»

26.05.2020 р. – 28.05.2020 р., 03.06.2020 р. – 05.06.2020 р.
Проєкт професійного розвитку «Сенсомоторний розвиток. Сенсорна інтеграція. Як підняти свої заняття на новий рівень»

28.05.2020 р.
Семінар-тренінг «Застосування віртуальної кімнати Google Classroom для організації освітнього процесу»

28.05.2020 р.
Тренінг «Ігрові та діяльнісні методи навчання (за  методикою The LEGO Foundation)»

28.05.2020 р.
Науково-методичний семінар «Ефективні форми реалізації програм з основ медіаграмотності в освітньому процесі ЗЗСО»

29.05.2020 р.
Обласний форум «Дошкільна освіта Луганщини: рух до інновацій»

01.06.2020 р. – 02.06.2020 р.
Онлайн-семінар «Об’єднувальна комунікація громад: мистецтво подолання непорозумінь. Стратегія побудови ефективної комунікації з батьками дітей з особливими освітніми потребами»

02.06.2020 р. – 04.06.2020 р.
Онлайн-тренінг з національно-патріотичного виховання «Я люблю Україну»

04.06.2020 р.
Науково-практичний семінар (онлайн) «Академічна доброчесність і освітній процес в умовах карантину: шляхи забезпечення»

05.06.2020 р.
Семінар-тренінг «Цифрова компетентність сучасного вчителя»

10.06.2020 р.
Семінар-тренінг «Ключові вміння ХХІ століття. Креативність та уява»

10.06.2020 р.
Семінар-тренінг «Розвиток критичного мислення учнів у шкільній природничій освіті»

12.06.2020 р.
Семінар-тренінг «Реалізація вибірково-варіативних модулів у курсі інформатики (10–11 класи)»

12.06.2020 р.
Семінар-тренінг «Сучасні освітні технології в шкільній природничій освіті»

12.06.2020 р.
Семінар-тренінг «Ключові вміння ХХІ століття. Критичне мислення та вміння розв’язувати проблеми»

15.06.2020 р.
Семінар-тренінг «Ключові вміння ХХІ століття. Спілкування та співпраця»

17.06.2020 р.
Тренінг «Ігрові та діяльнісні методи навчання (за  методикою The LEGO Foundation)»

17.06.2020 р.
Семінар-тренінг «Ключові вміння ХХІ століття. Цифрова грамотність»

18.06.2020 р.
Тренінг «Батьківські збори по-новому»

18.06.2020 р.
Онлайн-семінар «Сучасні освітні технології в шкільній фізико-математичній освіті»

19.06.2020 р.
Семінар-тренінг «Формування фінансової грамотності засобами фінансово-економічної гри “Життєвий капітал”»

19.06.2020 р.
Cемінар «Викладання предмета “Основи здоров’я ” у 2019-2020 навчальному році: завдання та рішення»

17.08.2020 р. – 21.08.2020 р.
Навчання за освітньою програмою підвищення кваліфікації для вчителів 1-х класів та заступників директорів з навчально-виховної роботи відповідно до освітньої програми початкової школи науково-педагогічного проєкту «Інтелект України»Залишити коментар