Роботу КУ “Лисичанський методичний центр” схвалено ЛОІППО

Методисти 29.05.2014 Новини Переглядів 930

Комісія  ознайомилася з напрямками роботи та змістом діяльності  КЗ «Лисичанський методичний центр» протягом 2013 року і встановила, що місією діяльності методичного центру було визначено забезпечення готовності педагогічних працівників до повної професійної самореалізації шляхом досягнення ними високого професійного рівня. Ґрунтуючись на розробленій ЛОІППО та апробованій на регіональному рівні структурно-функціональній моделі системи професійного розвитку керівників і педагогічних працівників, Лисичанським методичним центром була впроваджена модель організації діяльності МЦ щодо забезпечення зростання професійної компетентності педпрацівників. Позитивно оцінуючи зазначену модель,  комісія зазначає, що визначення науково-методичної проблеми ЛМЦ ґрунтувалося  на засадах сучасних викликів освіти, аналізі роботи за минулий рік та вивченні реальних запитів та потреб педагогів.

На думку комісії, модель організації діяльності ЛМЦ щодо забезпечення зростання професійної компетентності педагогів  передбачає дуже важливу умову: професійний розвиток  учителів забезпечується наступністю курсів ПК та міжкурсового періоду, а також взаємодією ЛОІППО, методичного центру та методичних об’єднань.

Переглянути презентацію досвіду роботи КУ “Лисичанський методичний центр”

Слід зазначити, що Лисичанський методичний  центр забезпечив належну організацію та проведення виїзних курсів підвищення кваліфікації спільно з ЛОІППО у 2013 р. Загалом у минулому році курси підвищення кваліфікації при ЛОІППО за різними формами навчання пройшли 299 педагогів, з них  за денною формою навчання  – 284 педагога (95%); за заочною  – 13 (4,3%); за дистанційною формою – 2 (0,7%). На базі Лисичанського методцентру підвищили кваліфікацію за денною формою навчання  244 педпрацівники за 11 напрямками.

Аналізуючи діяльність методичного центру щодо організації методичного супроводу професійного розвитку педагогів у міжкурсовий період  можна відмітити  системну роботу протягом 2013 р.  35 методичних об’єднань щодо впровадження інноваційних технологій та методів викладання предметів. Заслуговує на увагу кількість  підготовлених методистами центру та керівниками методичних об’єднань науково-методичних заходів  (більше 300).

Професійний розвиток педагогів у міжкурсовий період забезпечувався розмаїттям форм групової та індивідуальної роботи  – семінари, тренінги, наради, засідання «круглих столів», майстер-класи, конкурси професійної майстерності.  Зазначені форми роботи проводились як методистами центру, так і у співпраці з ЛОІППО. Зокрема це проведення  семінарів і тренінгів методистами Центру практичної психології та соціальної роботи кафедри педагогіки та психології, семінарів з питань інклюзивної освіти та інше.

Окрема увага приділялась участі вчителів  у проектах професійного розвитку ЛОІППО. У Лисичанському методичному центрі створено банк даних учасників проекту, який дозволяв ефективно планувати роботу міських методичних об’єднань із залученням учасників проектів до методичної роботи з педагогами.

Безсумнівно перспективним напрямком діяльності ЛМЦ є створення інформаційно-освітнього простору для педагогів та керівників ЗНЗ. 100% підключення ЗНЗ до мережі Інтернет, наявність в більшості ЗНЗ презентаційного обладнання  дійсно зумовлюють можливість широкої модифікації форм і методів роботи фахівців методцентру з різними категоріями медпрацівників та керівників ЗНЗ. Реалізація проекту «Освітня платформа «Вікілік», розширення мережі сайтів ЗНЗ та ДНЗ, оперативне оновлення контенту сайту ЛМЦ також свідчать про розширення єдиного інформаційно-освітнього простору.

Використання сучасних форм дистанційної роботи з педагогічними кадрами (веб-квест, кейс-метод, вебінар) свідчить про інноваційний характер роботи фахівців Лисичанського методичного центру.

Стосовно експериментальної діяльності зазначимо, що у 2013 році  кількість закладів, які беруть участь в експериментальних дослідженнях зросла на 15%, науково-експериментальні дослідження з проблем навчання і виховання проводяться у 27% шкіл міста .

Таким чином, позитивно оцінюючи в цілому діяльність Лисичанського методичного центру, комісія пропонує:

  1. Визнати роботу Лисичанського методичного центру протягом 2013 року задовільною.
  2. У подальшому вважати за доцільне поглиблення співпраці ЛМЦ з ЛОІППО щодо організації курсів підвищення педпрацівників, а також за відповідними напрямками роботи кафедр інституту.
  3. Рекомендувати Лисичанському методичному центру залучати до участі в різних формах науково-методичного супроводу професійного розвитку педагогів у міжкурсовий період співробітників ЛОІППО.


Залишити коментар