Робота з обдарованими дітьми та учнями: методичні поради

Методисти 24.09.2020 Методичні матеріали Переглядів 262

Обдаровані дітиОБДАРОВАНА ДИТИНА – це дитина, що виокремлюється яскравими, очевидними, іноді видатними досягненнями або має внутрішні предумови для таких досягнень у тому чи іншому виді діяльності.

Обдарованість — індивідуальна потенціальна своєрідність задатків людини, завдяки яким вона може досягти значних успіхів у певній галузі діяльності.

Складові обдарованості дитини: швидке набуття знань, навичок; створення особистих стратегій і тактик; інтуїція, креативність, наполегливість, цілеспрямованість, рішучість, емоційна забарвленість, прояв загального інтелекту, схильність до постійних порівнянь, зіставлень, швидкість у засвоєнні нової інформації, допитливість, прагнення створити нове; інтереси, задатки, схильності, що проявляються у динаміці психічних процесів.

Ознаки обдарованих дітей: з власної ініціативи вибирає складні завдання; уміє оцінити процес, результат, наслідки: самостійно переносить засвоєне в нові умови; уміє створювати гіпотези; має значний обсяг знань; уміє помічати тонкі відмінності; уміє інтегрувати й синтезувати інформацію; уміє аналізувати ситуацію перед тим, як діяти; має великий словниковий запас; виявляє високу допитливість; уміє вловлювати зміст досить складних ідей; має розвинену інтуїцію; установлює причинно-наслідкові зв’язки, виявляє приховані залежності; здатна до творчих перетворень наявних умов та умов задачі; уміє робити висновки; має критичне мислення.

Методичні рекомендації щодо організації роботи з обдарованими дітьми та учнівської молоддю ви знайдете за посиланнями:

Обдарованість, талант, здібності

Обдарованість: форми, методи оботи 

Обдарованість: діагностика виявлення талановитих дітей

Обдарованість: від творчого вчителя – до талановитого учняЗалишити коментар