Модель співпраці педагогічної спільноти м.Лисичанська щодо пошуку, навчання, виховання і підтримки обдарованої дитини

Методисти 16.04.2013 Методичні матеріали Переглядів 1306

“Кожна дитина обдарована. Наше завдання-з’ясувати

своєрідність її обдарованості та

допомогти її реалізувати.”

Модель співпраці педагогічної спільноти м.Лисичанська щодо пошуку, навчання, виховання і підтримки обдарованої дітини

Семінар педагогів дошкільних навчальних закладів

Методисти 16.04.2013 Новини Переглядів 1019

У сучасному  світі комп’ютер є своєрідним “інтелектуальним знаряддям”,  що дає педагогу змогу вийти на новий  інформаційний рівень.  Щоб старший дошкільник міг вільно користуватися комп’ютером, як засобом ігрової, образотворчої, пізнавальної діяльності, насамперед,  необхідно підготувати педагога- вихователя  к використанню ІКТ в освітньому процесі ДНЗ.  З цією метою на базі дошкільного навчального закладу №8 “Світлячок” проведений практичний семінар для вихователів-методистів та вихователів різних вікових груп на тему “Комп’ютер в дошкільному закладі”.  З досвідом роботи  щодо використання комп’ютерних  технологій в  освітньому процессі  участників семінару ознайомила завідувачка ДНЗ Бражникова Т.І.    У ході семінару  педагоги   не тільки оволоділи  теоретичними знаннями, але й  ознайомилися з практичними наробками вихователів ДНЗ  “Світлячок”.  Дошкільники старших груп продемонстрували  здатність свідомо обирати спосіб дії, виконувати в ігровій формі практичні завдання, які пропонує комп’ютерна техніка  Вихователь-методист ДНЗ Лагдан Н.В. надала  учасникам семінару  практичні рекомендації з питань організації роботи вихователя щодо формування у старших дошкільників  елементарних уявлень про комп’ютер, виховання у дітей  здатності  розмірковувати, варіювати, використовувати попередній досвід,  дотримуваться правил  безпечної поведінки під час роботи з комп’ютером.

Засідання творчої лабораторії вихователів-методистів ДНЗ

Методисти 16.04.2013 Новини Переглядів 1037

В дошкільному навчальному закладі №3 “Дюймовочка” для вихователів-методистів відбулося засідання творчої лабораторії на тему “Культура педагогічного спілкування”. Свій досвід роботи презентувала вихователь-методист Куцко Н.С.

Методичні рекомендації щодо здійснення моніторингу роботи з обдарованими дітьми

Методисти 14.04.2013 Методичні матеріали Переглядів 1618

2

 В умовах модернізації і розвитку національної системи освіти одним  із основних завдань роботи освітян   залишається підвищення рівня науково-методичного забезпечення, визначення основних напрямів, впровадження інноваційних методів роботи з обдарованою молоддю. Міська Програма розвитку системи освіти на 2011-2015  роки, затверджена рішенням десятої сесії Лисичанської міської ради від 30.03.2011 року № 10/129, спрямована зокрема на формування в педагогічних колективах ЗНЗ міста технологій пошуку форм і методів роботи з обдарованими дітьми.

                      Отже, одним з найважливіших завдань адміністрації школи є опанування комплексу процедур управління навчанням творчо і інтелектуально  розвинених та обдарованих дітей, запровадження у навчально-виховний процес школи ефективних технологій розвитку та підтримки інтелектуальної та творчої обдарованості учнів. Створити в школі оптимальну систему роботи з обдарованим дітьми дозволить моніторинг якості освіти в навчальному закладі.

Моніторингові дослідження як інноваційний засіб якісного управління школою дозволяють адміністрації школи

        отримати якісну достовірну інформацію про діяльність усіх  методичних структур, кожного вчителя, кожного класного колективу;

        встановити причини, які гальмують ефективність діяльності педагогічного колективу  у визначеному напрямку;

        реалізувати зворотній зв’язок в управління навчально-виховним процесом;

        підвищити якість та ефективність управління діяльністю усіх методичних структур навчального закладу на основі комплексності, оптимальності, перспективності;

        спрогнозувати подальші тенденції та можливості розвитку навчального закладу.   

 

Технологія здійснення моніторингу роботи

з обдарованими дітьми

 

1.Визначення мети та завдань

   Мета: підвищення результативності роботи з обдарованим дітьми на основі запровадження моніторингових процедур.

   Завдання:

        виявлення факторів, які впливають на результативність роботи з обдарованими учнями, та оцінка їх пливу  ;

        дослідження залежності між результатами роботи з обдарованими учнями та факторами, що на них впливають;

        визначення фактичного рівня роботи з обдарованими дітьми;

        коригування роботи з обдарованими учнями;

        прогнозування розвитку виявлених тенденцій у роботі з обдарованим дітьми;

        інформування педагогічних працівників про результати досліджень

2.Визначення об’єкту проведення моніторингу.

   Об’єкт моніторингу: якість роботи з обдарованими учнями.

3.Визначення показників та розробка інструментарію.

Орієнтовні показники та інструментарій

 Інструментарій щодо визначення рівня обдарованості  учнів

 Інструментарій щодо визначення рівня зацікавленості учнів навчальними предметами, мотивації учнів до участі в інтелектуальних змаганнях

Інструментарій щодо визначення рівня творчої роботи вчителя 

Кваліметрична модель оцінки роботи з обдарованими дітьми

 

Емоційна компетентність педагога – запорука збереження психічного здоров’я учнів

Психолог 12.04.2013 Просвіта Переглядів 1000

Ідея взаємозв’язку й взаємозумовленості в навчальному процесі емоційних і інтелектуальних чинників стає дедалі актуальнішою. Ті перетворення, що відбуваються в сучасному суспільстві, призводять не тільки до зростання рівня освіти, але й до зміни її функції. Перенесення акцентів із системи знань на особистість вихованця, розвиток його духовних і моральних здібностей орієнтує на єдність “афекту та інтелекту”, зумовлює потребу в педагогічних кадрах, здатних створювати умови для саморозвитку, самореалізації особистості.

Емоційна компетентність педагога