Організація психологогічного супроводу обдарованої дитини

Психолог 15.05.2013 Просвіта Переглядів 1597

Психологічний супровід обдарованої дитини – це, перш за все практична робота психолога  з учнями, батьками, педагогічним колективом навчальних закладів.

Мета супроводу – створення умов для виявлення, підтримки та розвитку здібних та обдарованих дітей, їхньої особистісної та соціальної самореалізації, професійного самовизначення, збереження психологічного та фізичного здоров’я.

Завдання супроводу:

• сприяння формуванню позитивної Я-концепції;
• розвиток соціально-комунікативної компетентності, розвиток лідерських якостей учнів;
• розвиток емоційної стійкості, формування навичок саморегуляції;
• розвиток психологічної компетентності  педагогів та батьків. 

Психологічний  супровід обдарованої дитини завершується реальним, конкретним результатом, зокрема це:

–  визначення спільно з дитиною її інтересів, здібностей, рівня творчого потенціалу, виду обдарованості тощо;

–   усвідомлення учнем свого  багатогранного „Я”, тих, хто оточує, формуванням сукупності уявлень про себе, свій

внутрішній світ;

–   розуміння  сутності пізнавальної діяльності – мислення, пам’яті, уяви, тренінг творчої уяви та мислення;

–   формування таких якостей мислення, які дозволяють учневі по-новому сприймати навчальний матеріал із забезпеченням

зворотнього зв’язку;

–    навчання  дітей новим способам дій і поведінковим реакціям,  експериментування з новими стратегіями і стилями

поведінки;

–   формування міжособистісних стосунків в класі, засвоєння законів психологічної сумісності, засобів ефективної групової

діяльності;

–  допомога гучневі в усвідомленому, особистісному виборі у складному сучасному житті;

–  уникнення психологічного дисбалансу між внутрішнім світом  і зовнішнім впливом;

–  формування конкурентоспроможної особистості, яка   не тільки характеризується високим рівнем інтелектуального

розвитку, а є   психологічно підготовленою  до повноцінного життя у сьогоденні.Залишити коментар