Методичні рекомендації щодо здійснення моніторингу роботи з обдарованими дітьми

Методисти 14.04.2013 Методичні матеріали Переглядів 1898

 В умовах модернізації і розвитку національної системи освіти одним  із основних завдань роботи освітян   залишається підвищення рівня науково-методичного забезпечення, визначення основних напрямів, впровадження інноваційних методів роботи з обдарованою молоддю. Міська Програма розвитку системи освіти на 2011-2015  роки, затверджена рішенням десятої сесії Лисичанської міської ради від 30.03.2011 року № 10/129, спрямована зокрема на формування в педагогічних колективах ЗНЗ міста технологій пошуку форм і методів роботи з обдарованими дітьми.

                      Отже, одним з найважливіших завдань адміністрації школи є опанування комплексу процедур управління навчанням творчо і інтелектуально  розвинених та обдарованих дітей, запровадження у навчально-виховний процес школи ефективних технологій розвитку та підтримки інтелектуальної та творчої обдарованості учнів. Створити в школі оптимальну систему роботи з обдарованим дітьми дозволить моніторинг якості освіти в навчальному закладі.

Моніторингові дослідження як інноваційний засіб якісного управління школою дозволяють адміністрації школи

        отримати якісну достовірну інформацію про діяльність усіх  методичних структур, кожного вчителя, кожного класного колективу;

        встановити причини, які гальмують ефективність діяльності педагогічного колективу  у визначеному напрямку;

        реалізувати зворотній зв’язок в управління навчально-виховним процесом;

        підвищити якість та ефективність управління діяльністю усіх методичних структур навчального закладу на основі комплексності, оптимальності, перспективності;

        спрогнозувати подальші тенденції та можливості розвитку навчального закладу.   

 

Технологія здійснення моніторингу роботи

з обдарованими дітьми

 

1.Визначення мети та завдань

   Мета: підвищення результативності роботи з обдарованим дітьми на основі запровадження моніторингових процедур.

   Завдання:

        виявлення факторів, які впливають на результативність роботи з обдарованими учнями, та оцінка їх пливу  ;

        дослідження залежності між результатами роботи з обдарованими учнями та факторами, що на них впливають;

        визначення фактичного рівня роботи з обдарованими дітьми;

        коригування роботи з обдарованими учнями;

        прогнозування розвитку виявлених тенденцій у роботі з обдарованим дітьми;

        інформування педагогічних працівників про результати досліджень

2.Визначення об’єкту проведення моніторингу.

   Об’єкт моніторингу: якість роботи з обдарованими учнями.

3.Визначення показників та розробка інструментарію.

Орієнтовні показники та інструментарій

 Інструментарій щодо визначення рівня обдарованості  учнів

 Інструментарій щодо визначення рівня зацікавленості учнів навчальними предметами, мотивації учнів до участі в інтелектуальних змаганнях

Інструментарій щодо визначення рівня творчої роботи вчителя 

Кваліметрична модель оцінки роботи з обдарованими дітьми

 

 

Групи

показників

Показники

Інструментарій

Умови організації роботи з обдарованими

дітьми

 

Рівень обдарованості учнів (інтелектуальна, творча. спортивна)

 

Психологічні тести, що виявляють:

рівень знань, уміння порівнювати, аналізувати , синтезувати та узагальнювати ;

ступінь оригінальності мислення;

здатність до сприйняття нових ідей;

рівень інтелектуальних здібностейРівень навчальних досягнень учня з даного предметаНавчальні тести з предметів (зокрема тести, що використовуються для тематичного та підсумкового оцінювання)Мотивація до виступу учнів на конкретній олімпіадіАнкетиРівень забезпечення  умов організації роботи з обдарованими учнями адміністрацією навчального закладуОпитувальники для вчителів. учнів та їх батьків, кваліметрична модель оцінки діяльності ЗНЗРівень творчої роботи вчителяПсихологічні тести, професіограми, кваліметрична модель оцінки діяльності вчителя

 

 

 

Процеси

Оцінка роботи з обдарованими учнями Кваліметрична модель оцінки роботи з обдарованими дітьми в ЗНЗ
Результати Результати участі учнів у всеукраїнських учнівських олімпіадах з базових дисциплін Форми статистичної звітності (протоколи, зведені таблиці тощо)
Результати участі учнів в турнірах, конкурсах, МАН Форми статистичної звітності (протоколи, зведені таблиці тощо)
Рівень зацікавленості учнів навчальними предметами Психологічні тести, анкети
Рівень мотивації учнів до участі в інтелектуальних змаганнях Психологічні тести, анкети

 

 

 

На засіданнях педагогічної ради навчального закладу, нарадах при директорові, засіданнях шкільних МО приділити увагу питанням:

–       ретельний аналіз результатів моніторингу;

–       визначення провідних тенденцій розвитку творчих здібностей учнів;

–       розробка корекційних заходів за результатами моніторингу;

–       методичне забезпечення проведення моніторингових досліджень;

–       прогнозований результат педагогічної діяльності за результатами моніторингу;

–       представлення та захист проектів розвитку  і підтримки обдарованості учнів.

 

 

 

 

 
Залишити коментар