Документи про підвищення кваліфікації

Джерело:  http://www.loippo.edu.ua/kursy-pidvyshchennia-kvalifikatsii/dokumenty-pro-pidvyshchennia-kvalifikatsii 

2020 рік

ВІДОМОСТІ ВИДАЧІ СВІДОЦТВ
Довгострокове підвищення кваліфікації – курси підвищення кваліфікації
(75 годин / 2,5 кредита ЄКТС)
 Денна форма навчання

13.01–22.01.2020
Заступників директорів з навчально-виховної роботи
Учителів математики
Учителів російської мови й інтегрованого курсу «Література»
Учителів початкових класів «Діяльність учителя початкових класів в умовах Нової української школи»
Учителів музики, образотворчого мистецтва та інтегрованого курсу «Мистецтво»

03.02–12.02.2020
Директорів (завідувачів) закладів дошкільної освіти «Ефективні засоби управління сучасним закладом дошкільної освіти»
Учителів історії та правознавства
Учителів математики та інформатики
Педагогів-організаторів
Керівників гуртків
Асистентів вихователів закладів дошкільної освіти
11.03–13.03.2020
Учителів зарубіжної літератури
Учителів образотворчого мистецтва й креслення
Учителів початкових класів «Застосування новітніх інформаційних технологій у шкільній початковій освіті»
Учителів екології

13.04–15.04.2020
Учителів, які викладають суспільствознавчі предмети: «Філософія», «Основи політології», курс «Громадянська освіта»
Учителів природознавства
Учителів астрономії
Учителів трудового навчання та предмета «Технології»

 Заочна форма навчання

27.01–01.04.2020
Учителів української мови та літератури
Учителів історії
Учителів географії
Вихователів шкіл-інтернатів
Учителів, які викладають предмет «Захист Вітчизни» (для юнаків)

28.01–02.04.2020
Учителів історії та вчителів, які викладають курс «Громадянська освіта»
Учителів англійської, німецької, французької мов «Формування та розвиток громадянської компетентності засобами іноземної мови»
Учителів математики та фізики
Вихователів закладів дошкільної освіти
Вихователів закладів дошкільної освіти

29.01–03.04
Учителів української мови і літератури та зарубіжної літератури
Учителів англійської мови
Учителів математики
Учителів хімії та біології
Директорів (завідувачів) закладів дошкільної освіти «Ефективні засоби управління сучасним закладом дошкільної освіти»
Учителів мистецтва, які викладають у початковій школі

30.01–10.04.2020
Учителів іноземних мов (англійської, німецької, французької), які викладають у початковій школі «Ефективні технології організації освітнього процесу з іноземних мов в умовах Нової української школи»
Учителів хімії та природознавства
Учителів-дефектологів та вчителів-логопедів закладів освіти
Учителів початкових класів та вихователів ГПД
Практичних психологів та соціальних педагогів «Соціально-педагогічний та психологічний супровід учасників освітнього процесу в Новій українській школі»

31.01–09.04
Педагогічних працівників, що працюють з дітьми з особливими освітніми потребами
Вихователів закладів дошкільної освіти
Керівників гуртків

Дистанційна форма навчання

09.01–06.04.2020
Учителів української мови і літератури та зарубіжної літератури
Учителів інформатики
Вихователів закладів дошкільної освіти
Учителів початкових класів «Діяльність учителя початкових класів в умовах Нової української школи»
Шкільних бібліотекарів

10.01–07.04.2020
Вихователів групи подовженого дня «Діяльність вихователя групи подовженого дня в умовах НУШ»
Учителів математики та інформатики
Учителів фізичної культури
Учителів трудового навчання та предмета «Технології»
Учителів, які викладають предмет «Основи здоров’я»

ВІДОМОСТІ ВИДАЧІ СЕРТИФІКАТІВ
Короткострокове підвищення кваліфікації – курси за проблемою
(6, 12, 18, 24, 30 годин)

23.01.2020
Європейська інтеграція України: стан, проблеми, перспективи (м. Кремінна)
Інтернет-ресурси в роботі вчителя (м. Кремінна)

13.02.2020
Нова українська школа як провідник педагогічних, соціокультурних і соціальних інновацій
Інтернет-ресурси в роботі вчителя

14.02.2020
Нормативно-правове забезпечення управління закладом освіти
Формування конфліктологічної компетентності педагога
Сучасні методи групової роботи з учнями

16.04–23.04.2020
Практика вирішення соціальних конфліктів
Соціально-педагогічний супровід розвитку обдарованої дитини
Формування конфліктологічної компетентності педагога
Управління закладом освіти в умовах автономії 
Реалізація вибірково-варіативних модулів у курсі інформатики (1011 класи)

12.05.2020
Ціннісні домінанти Нової української школи та шляхи їх упровадження
Створення навчального відео онлайн-засобами 

13.05–15.05.2020
Ліцензування та оформлення локальних документів ЗЗСО 
Проєктна діяльність педагога закладу освіти 
Формування та розвиток природничо-наукової грамотності учнів у контексті завдань Нової української школи

ВІДОМОСТІ ВИДАЧІ СЕРТИФІКАТІВ
СЕМІНАРИ, ТРЕНІНГИ, ПРАКТИКУМИ, МАЙСТЕР-КЛАСИ,
ПРОЄКТИ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ, КОНФЕРЕНЦІЇ ТОЩО
(6, 12, 18 ГОДИН)

05.02.2020 р.
Семінар-тренінг «Система профілактики конфліктів в освітньому   середовищі»

20.02.2020 р.
Науково-практичний семінар «Національно-патріотичне виховання в діяльності закладів дошкільної освіти»

21.02.2020 р.
Тренінг «Система профілактики конфліктів в освітньому   середовищі»

28.02.2020 р.
Круглий стіл «Стратегічний вектор розвитку освітнього процесу в системі закладів позашкільної освіти»

04.03.2020 р. – 06.03.2020 р.
Тренінг «Управління проєктами у сфері психічного здоров’я та психологічного добробуту дітей та підлітків»

10.03.2020 р. – 12.03.2020 р.
Семінар-тренінг «Створення в закладах освіти комплексної системи попередження та реагування на випадки насильства»

23.03.2020 р.
Науково-практичний семінар «Булінг як соціальне явище. Алгоритм реагування ЗЗСО на випадки булінгу»

24.03.2020 р.
Науково-практичний семінар «Превентивна робота та алгоритм реагування ЗЗСО на випадки домашнього насильства»

02.04.2020 р. – 03.04.2020 р.
Онлайн-семінар «Індивідуальна програма розвитку – основний освітній документ дитини з особливими освітніми потребами»

10.04.2020 р.
Науково-практичний онлайн-семінар «Інвалідність у контексті інклюзивної освіти»

15.04.2020 р.
Науково-методичний семінар «Ефективні форми роботи працівників психологічної служби щодо профілактики вживання психоактивних речовин учнями»

16.04.2020 р. – 17.04.2020 р.
Семінар-практикум «Сучасні технології виявлення в дитини схильності до порушень писемного мовлення»

22.04.2020 р.
Онлайн-семінар «Тексти “нової природи” на уроках інтегрованого курсу “Мистецтво”»

22.04.2020 р. – 24.04.2020 р.
Онлайн-семінар «Організація інклюзивного навчання в закладі загальної середньої освіти»

24.04.2020 р.
Науково-практичний семінар «Формування в учнів громадянської самосвідомості в освітньому процесі закладу загальної середньої освіти»

28.04.2020 р.
Онлайн-семінар «Музично-ритмічний розвиток дітей дошкільного та молодшого шкільного віку»

28.04.2020 р.
Проєкт професійного розвитку «Використання міждисциплінарних зв’язків у викладанні дисциплін соціально-гуманітарного циклу»

28.04.2020 р. – 29.04.2020 р.
Семінар-практикум «Психологічна підтримка педагога, який працює в інклюзивному просторі. Дослідження внутрішньої феноменології»

29.04.2020 р.
Науково-методичний онлайн-семінар «Формування відповідальної поведінки учнів через упровадження програми “Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція”»

30.04.2020 р.
Онлайн-семінар «Сучасні підходи до структури уроку в контексті завдань Нової української школи»

30.04.2020 р.
Онлайн-семінар «Розвиток професійної компетентності вчителів-словесників у контексті завдань Нової української школи»

05.05.2020 р.
Cемінар-тренінг «Сучасні методи групової роботи з учнями»

05.05.2020 р. – 14.05.2020 р.
Семінар-практикум «Особистісно орієнтоване спрямування освітнього процесу дитини з особливими освітніми потребами в закладах загальної  середньої освіти»

06.05.2020 р.
Семінар-тренінг «Розвиток творчого потенціалу вчителя географії шляхом упровадження ІКТ»

06.05.2020 р. – 08.05.2020 р.
Проєкт професійного розвитку «Формування ключових та предметних компетентностей учнів на уроках трудового навчання»

07.05.2020 р.
VI обласна науково-практична конференція «Актуальні питання військово-патріотичного виховання в умовах сьогодення»

07.05.2020 р.
Семінар-тренінг «Розвиток громадянських компетентностей у шкільній природничо-математичній освіті»

08.05.2020 р.
Семінар-тренінг «Додатки Google у професійній діяльності вчителя»

08.05.2020 р. – 22.05.2020 р.
Проєкт професійного розвитку «Медіаграмотність учнів молодшого шкільного віку в умовах Нової української школи»

12.05.2020 р.
Онлайн-тренінг «Історичні паралелі євроінтеграції України»

12.05.2020 р.
Круглий стіл «Організація освітньої діяльності закладу загальної середньої освіти в період карантину: проблеми, пошуки, знахідки»

12.05.2020 р. – 14.05.2020 р.
Семінар-тренінг «Створення в закладах освіти комплексної системи попередження та реагування на випадки насильства»

12.05.2020 р. – 14.05.2020 р.
Семінар-тренінг «Запобігання та протидія проявам насильства: діяльність закладів освіти»

13.05.2020 р.
Інструктивно-методичний семінар «Інтегрований курс “Культура добросусідства”: нові можливості та виклики»

13.05.2020 р.
Семінар-тренінг «Додатки Google у професійній діяльності вчителя»

14.05.2020 р.
Семінар-тренінг «Український правопис – 2019: застосовування норм та правил»

14.05.2020 р. – 15.05.2020 р.
Семінар-тренінг «Застосування віртуальної кімнати Google Classroom для організації освітнього процесу»

18.05.2020 р.
Семінар-тренінг «Формування та розвиток природничо-наукової грамотності учнів у контексті завдань Нової української школи»

19.05.2020 р.
Науково-методичний семінар «Формування безконфліктного середовища на засадах педагогіки партнерства в закладі загальної середньої освіти»

19.05.2020 р.
Науково-методичний семінар «Формування морально-духовних ціннісних орієнтацій особистості в сучасному освітньому середовищі»

19.05.2020 р.
Онлайн-семінар «Як організувати інклюзивне навчання в позашкіллі»

19.05.2020 р.
Cемінар-тренінг «Методи побудови уроку історії за технологією розвитку критичного мислення»

19.05.2020 р. – 20.05.2020 р.
Семінар-тренінг «Застосування віртуальної кімнати Google Classroom для організації освітнього процесу»

19.05.2020 р., 04.06.2020 р., 11.06.2020 р.
Проєкт професійного розвитку «Музично-ритмічний розвиток дітей засобами гри на немелодичних інструментах»

20.05.2020 р.
Семінар-тренінг «Комунікація  та  командна  робота в  закладі освіти»

21.05.2020 р.
Семінар-тренінг «Актуальні аспекти підвищення рівня майстерності вчителя в підготовці учнів до ЗНО з української мови та літератури»

22.05.2020 р.
Онлайн-семінар «Особливості організації освітнього процесу здобувачів освіти, які мають затримку психічного розвитку»

25.05.2020 р. – 27.05.2020 р.
Онлайн-тренінг з національно-патріотичного виховання «Я люблю Україну»

25.05.2020 р. – 28.05.2020 р.
Проєкт професійного розвитку «Партнерська взаємодія з батьками – необхідна умова успішного інклюзивного навчання»

26.05.2020 р.
Семінар-тренінг «Додатки Google у професійній діяльності вчителя»

26.05.2020 р. – 28.05.2020 р., 03.06.2020 р. – 05.06.2020 р.
Проєкт професійного розвитку «Сенсомоторний розвиток. Сенсорна інтеграція. Як підняти свої заняття на новий рівень»

28.05.2020 р.
Семінар-тренінг «Застосування віртуальної кімнати Google Classroom для організації освітнього процесу»

28.05.2020 р.
Тренінг «Ігрові та діяльнісні методи навчання (за  методикою The LEGO Foundation)»

28.05.2020 р.
Науково-методичний семінар «Ефективні форми реалізації програм з основ медіаграмотності в освітньому процесі ЗЗСО»

29.05.2020 р.
Обласний форум «Дошкільна освіта Луганщини: рух до інновацій»

01.06.2020 р. – 02.06.2020 р.
Онлайн-семінар «Об’єднувальна комунікація громад: мистецтво подолання непорозумінь. Стратегія побудови ефективної комунікації з батьками дітей з особливими освітніми потребами»

02.06.2020 р. – 04.06.2020 р.
Онлайн-тренінг з національно-патріотичного виховання «Я люблю Україну»

04.06.2020 р.
Науково-практичний семінар (онлайн) «Академічна доброчесність і освітній процес в умовах карантину: шляхи забезпечення»

05.06.2020 р.
Семінар-тренінг «Цифрова компетентність сучасного вчителя»

10.06.2020 р.
Семінар-тренінг «Ключові вміння ХХІ століття. Креативність та уява»

10.06.2020 р.
Семінар-тренінг «Розвиток критичного мислення учнів у шкільній природничій освіті»

12.06.2020 р.
Семінар-тренінг «Реалізація вибірково-варіативних модулів у курсі інформатики (10–11 класи)»

12.06.2020 р.
Семінар-тренінг «Сучасні освітні технології в шкільній природничій освіті»

12.06.2020 р.
Семінар-тренінг «Ключові вміння ХХІ століття. Критичне мислення та вміння розв’язувати проблеми»

15.06.2020 р.
Семінар-тренінг «Ключові вміння ХХІ століття. Спілкування та співпраця»

17.06.2020 р.
Тренінг «Ігрові та діяльнісні методи навчання (за  методикою The LEGO Foundation)»

17.06.2020 р.
Семінар-тренінг «Ключові вміння ХХІ століття. Цифрова грамотність»

18.06.2020 р.
Тренінг «Батьківські збори по-новому»

18.06.2020 р.
Онлайн-семінар «Сучасні освітні технології в шкільній фізико-математичній освіті»

19.06.2020 р.
Семінар-тренінг «Формування фінансової грамотності засобами фінансово-економічної гри “Життєвий капітал”»

19.06.2020 р.
Cемінар «Викладання предмета “Основи здоров’я ” у 2019–2020 навчальному році: завдання та рішення»

17.08.2020 р. – 21.08.2020 р.
Навчання за освітньою програмою підвищення кваліфікації для вчителів 1-х класів та заступників директорів з навчально-виховної роботи відповідно до освітньої програми початкової школи науково-педагогічного проєкту «Інтелект України»Залишити коментар