«Розвиток індивідуальної освітньої траєкторії обдарованої дитини в контексті НУШ»

Методисти 22.06.2020 Заклади освіти, Новини Переглядів 83

Педагоги закладів загальної середньої освіти міста постійно беруть участь в обласних заходах освітян. Так, в онлайн-заході, засіданні  обласної творчої групи «Розвиток індивідуальної освітньої траєкторії обдарованої дитини в контексті Нової української школи», який проводився  під егідою кафедри соціально-гуманітарних дисциплін та методики їх викладання ЛОІППО, узяла активну участь та виступила Коняхіна Ганна, вчитель вищої к1. Тема засідання2. Коняхіна Г.О. на засіданніатегорії, учитель – методист Лисичанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №6 Лисичанської міської ради Луганської області. Тема її виступу «Використання педагогічних технологій щодо підготовки учнів до участі в інтелектуальних змаганнях».  І це не випадково:  Ганна Олегівна вважає пріоритетною метою своєї роботи  – визнання особистості учня основним суб’єктом освіти, тому що  Українська держава  на сучасному етапі має потребу в людях творчих, діяльних, обдарованих, інтелектуальних, і підготувати таких людей – завдання кожного вчителя. Така постановка мети актуальна, коли йдеться про обдарованих дітей як особливу цінність суспільства. Зокрема, у Національній доктрині розвитку освіти в Україні в ХХІ столітті зазначено, що система загальної середньої освіти повинна забезпечувати підтримку обдарованих дітей, усебічний розвиток у них творчих здібностей, формування навичок самоосвіти й самореалізації особистості.

Ганна Олегівна поділилася з колегами власним досвідом роботи, представила напрацювання своїх колег ЗЗСО міста щодо популяризації серед учителів-словесників різноманітних методик для виявлення обдарованої молоді та використання різних форм роботи з підготовки учнів до участі в інтелектуальних змаганнях, в олімпіадах з української мови та літератури.  презентувала напрацювання методичних, дидактичних матеріалів.

У 2019-2020 навчальному році Коняхіна Ганна Олегівна підготувала трьох переможців обласного етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з інформатики, з інформаційних технологій,  з української мови та літератури. Серед досягнень вчителя та її учня Осінова Євгена – перемога в обласному конкурсі з інформатики “«Infotech», ініційований Луганською обласною малою академією наук учнівської молоді.

Ганна Олегівна Коняхіна та її учні нагороджені грошовими преміями виконкому Лисичанської міської ради та грамотами відділу освіти.

Система роботи вчителів Лисичанської багатопрофільної гімназії з підготовки учнів до участі в олімпіадах

Методисти 09.02.2013 Заклади освіти Переглядів 1606

 

Обдаровані діти – гордість і честь кожного навчального закладу, його авторитет, тому важливим завданням колектив гімназії вважає постійний розвиток пізнавальної  активності учнів, виховання в них бажання працювати творчо. У гімназії існує своя система роботи з обдарованими учнями, яка має кілька складових.

По – перше, якісний склад педпрацівників.У гімназії працює високопрофесійний педагогічний колектив: 2/3 учителів мають звання

« вчитель –методист» або « старший учитель», 97,5 %  – учителі вищої категорії. Такий фаховий рівень педагогів сприяє зростанню творчої активності учнів, підвищує їх інтерес до предмету.

По – друге, співпраця з викладачами ВНЗ м.Луганська та Горлівки. Вагомий внесок з питань підготовки учнів до олімпіад належить  саме викладачам ВНЗ,  з якими гімназія працює більше 20 – ти років в системі «Blending – learning». Це онлайн-консультації, лекції, практичні заняття на кафедрах.

По – третє, зацікавленість батьків усім, чим живе гімназія. Колектив гімназії залучає батьків до спільної діяльності щодо розвитку почуття обов’язку,  відповідальності гімназистів під час підготовки та проведення  олімпіад.

Крім того, на початку кожного навчального року проводиться моніторинг динаміки розвитку творчого потенціалу кожного учня ( 5-11кл.), який здійснюється за напрямками:

– визначення рівня знань учнів з конкретних навчальних дисциплін за допомогою експертних контрольних робіт (за текстами адміністрації); аналіз динаміки цього показника;

– рейтинг успішності в навчанні за семестр, рік;

– вивчення та аналіз типологічних особливостей кожного учня, рівня особистісної зрілості та адаптованості гімназистів за допомогою різноманітних методик, які розробляє, проводить та аналізує психолог гімназії. Досліджується темперамент, пам’ять, увага та інші особливості особистості, результати дослідження доводяться до відома всіх учителів – предметників, які потім розробляють індивідуальний план роботи з обдарованим учнем.

Учителі залучають гімназистів до участі в інтелектуальних конкурсах:

знавців української мови ім. П. Яцика, мовно – літературному конкурсі

ім.Т.Шевченка, міжнародному математичному конкурсі «Кенгуру», міжнародному конкурсі «Левеня», «Русский медвежонок», «Патріот», «Грінвіч», інтелектуальному турнірі пам’яті  професора  Л.М. Лоповка, Г.Євграфова,  пропонують взяти участь у заочних інтернет- олімпіадах.

Початок підготовки до олімпіади починається з вирівнювальних підготовчих занять, які базуються на завданях минулого олімпіадного сезону. Ця робота включає як індивідуальні, так і диференційовані форми.

Працюючи з обдарованими учнями вчителі гімназії стимулюють їх бажання працювати самостійно, заохочують до роботи над проектами,

запропонованими самими учнями,  виключають будь-який тиск на дітей, створюють  розкуту атмосферу, надають  дитині свободу вибору галузі застосування своїх здібностей.

Завдання педагогів гімназії полягає в тому, щоб  управляти процесами творчого пошуку, йдучи від простого до складного: створювати ситуації, що сприяють творчій активності та спрямованості учня , розвивати його уяву, мислення, здатність розуміти закономірності, прагнення постійно вдосконалюватися, розв’язувати дедалі складніші творчі завдання. Домашні завдання  мають творчий, диференційований характер.

Проводяться шкільні олімпіади з усіх предметів.Умови проведення  максимально наближені до умов олімпіади наступних етапів. Завдання, що пропонуються на шкільній олімпіаді, враховують той матеріал, що був уже засвоєний, однак складність цих завдань відповідає рівню ІІ (ІІІ) етапу олімпіади.

Організація навчально-виховного процесу в гімназії спрямована не на максимальне навантаження учнів навчальним матеріалом, а на розвиток їх здібностей. Творчість учнів, новизна та оригінальність їхньої навчальної діяльності виявляються тоді, коли вони самостійно ставлять проблему і знаходять шляхи її вирішення. При цьому вчителі намагаються створити умови для постійного зростання рівня творчості обдарованих дітей, знаходити оптимальні співвідношення всіх видів їх діяльності, щоб одержати найкращі результати.

Учителі гімназії вважають, що кожна особистість має потенціал здібностей, а завдання педагога – розвивати ці здібності та управляти процесом їх розвитку.