Робота з обдарованими дітьми та учнями: методичні поради

Методисти 24.09.2020 Методичні матеріали Переглядів 383

Обдаровані дітиОБДАРОВАНА ДИТИНА – це дитина, що виокремлюється яскравими, очевидними, іноді видатними досягненнями або має внутрішні предумови для таких досягнень у тому чи іншому виді діяльності.

Обдарованість — індивідуальна потенціальна своєрідність задатків людини, завдяки яким вона може досягти значних успіхів у певній галузі діяльності.

Складові обдарованості дитини: швидке набуття знань, навичок; створення особистих стратегій і тактик; інтуїція, креативність, наполегливість, цілеспрямованість, рішучість, емоційна забарвленість, прояв загального інтелекту, схильність до постійних порівнянь, зіставлень, швидкість у засвоєнні нової інформації, допитливість, прагнення створити нове; інтереси, задатки, схильності, що проявляються у динаміці психічних процесів.

Ознаки обдарованих дітей: з власної ініціативи вибирає складні завдання; уміє оцінити процес, результат, наслідки: самостійно переносить засвоєне в нові умови; уміє створювати гіпотези; має значний обсяг знань; уміє помічати тонкі відмінності; уміє інтегрувати й синтезувати інформацію; уміє аналізувати ситуацію перед тим, як діяти; має великий словниковий запас; виявляє високу допитливість; уміє вловлювати зміст досить складних ідей; має розвинену інтуїцію; установлює причинно-наслідкові зв’язки, виявляє приховані залежності; здатна до творчих перетворень наявних умов та умов задачі; уміє робити висновки; має критичне мислення.

Методичні рекомендації щодо організації роботи з обдарованими дітьми та учнівської молоддю ви знайдете за посиланнями:

Обдарованість, талант, здібності

Обдарованість: форми, методи оботи 

Обдарованість: діагностика виявлення талановитих дітей

Обдарованість: від творчого вчителя – до талановитого учня

Нормативно-правові документи щодо організованого початку нового 2019/2020 навчального року

Методисти 31.07.2019 Методичні матеріали Переглядів 690

Лист МОН України “Про національно-патріотичне виховання у закладах освіти у 2019-2020 навчальному році”

22Лист МОН України № 1/11-5966 від 01.07.2019 «Щодо методичних рекомендацій про викладання навчальних предметів у закладах загальної середньої освіти у 2019/2020 навчальному році»

Переліки навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти і науки України для використання у закладах освіти у 2019/2020 навчальному році

Лист МОН України від 26.06.2019 № 1/9-409 “Методичні рекомендації щодо організації інклюзивного навчання в закладах освіти у 2019-2020 н.р.”

Лист МОН України від 02.07.2019 № 1/9-419 «Щодо організації діяльності закладів освіти, що забезпечують здобуття дошкільної освіти у 2019/2020 навчальному році»

Лист МОН України від 18.07.2019 №1/9-462  “Про пріоритетні напрями роботи психологічної служби у системі освіти на 2019/2020 навчальному році”

Деякі питання щодо створення у 2019/2020 н.р. безпечного освітнього середовища, формування в дітей та учнівської молоді ціннісних життєвих навичок

Лист МОН України від 22.07.2019 №1/9-471 “Щодо окремих питань переведення учнів закладу загальної середньої освіти до наступного класу”

Щодо прийому дітей до перших класів у 2019 році

Положення про сертифікацію педагогічних працівників

Інструкція з діловодства у закладах загальної середньої освіти

Сценарії Першого уроку 2019/2020 навчальному році

Джерело: https://www.schoollife.org.ua/normatyvno-pravovi-dokumenty-shhodo-organizovanogo-pochatku-novogo-2019-2020-navchalnogo-roku/

Модель співпраці педагогічної спільноти м.Лисичанська щодо пошуку, навчання, виховання і підтримки обдарованої дитини

Методисти 16.04.2013 Методичні матеріали Переглядів 2511

“Кожна дитина обдарована. Наше завдання-з’ясувати

своєрідність її обдарованості та

допомогти її реалізувати.”

Модель співпраці педагогічної спільноти м.Лисичанська щодо пошуку, навчання, виховання і підтримки обдарованої дітини

Методичні рекомендації щодо здійснення моніторингу роботи з обдарованими дітьми

Методисти 14.04.2013 Методичні матеріали Переглядів 2300

2

 В умовах модернізації і розвитку національної системи освіти одним  із основних завдань роботи освітян   залишається підвищення рівня науково-методичного забезпечення, визначення основних напрямів, впровадження інноваційних методів роботи з обдарованою молоддю. Міська Програма розвитку системи освіти на 2011-2015  роки, затверджена рішенням десятої сесії Лисичанської міської ради від 30.03.2011 року № 10/129, спрямована зокрема на формування в педагогічних колективах ЗНЗ міста технологій пошуку форм і методів роботи з обдарованими дітьми.

                      Отже, одним з найважливіших завдань адміністрації школи є опанування комплексу процедур управління навчанням творчо і інтелектуально  розвинених та обдарованих дітей, запровадження у навчально-виховний процес школи ефективних технологій розвитку та підтримки інтелектуальної та творчої обдарованості учнів. Створити в школі оптимальну систему роботи з обдарованим дітьми дозволить моніторинг якості освіти в навчальному закладі.

Моніторингові дослідження як інноваційний засіб якісного управління школою дозволяють адміністрації школи

        отримати якісну достовірну інформацію про діяльність усіх  методичних структур, кожного вчителя, кожного класного колективу;

        встановити причини, які гальмують ефективність діяльності педагогічного колективу  у визначеному напрямку;

        реалізувати зворотній зв’язок в управління навчально-виховним процесом;

        підвищити якість та ефективність управління діяльністю усіх методичних структур навчального закладу на основі комплексності, оптимальності, перспективності;

        спрогнозувати подальші тенденції та можливості розвитку навчального закладу.   

 

Технологія здійснення моніторингу роботи

з обдарованими дітьми

 

1.Визначення мети та завдань

   Мета: підвищення результативності роботи з обдарованим дітьми на основі запровадження моніторингових процедур.

   Завдання:

        виявлення факторів, які впливають на результативність роботи з обдарованими учнями, та оцінка їх пливу  ;

        дослідження залежності між результатами роботи з обдарованими учнями та факторами, що на них впливають;

        визначення фактичного рівня роботи з обдарованими дітьми;

        коригування роботи з обдарованими учнями;

        прогнозування розвитку виявлених тенденцій у роботі з обдарованим дітьми;

        інформування педагогічних працівників про результати досліджень

2.Визначення об’єкту проведення моніторингу.

   Об’єкт моніторингу: якість роботи з обдарованими учнями.

3.Визначення показників та розробка інструментарію.

Орієнтовні показники та інструментарій

 Інструментарій щодо визначення рівня обдарованості  учнів

 Інструментарій щодо визначення рівня зацікавленості учнів навчальними предметами, мотивації учнів до участі в інтелектуальних змаганнях

Інструментарій щодо визначення рівня творчої роботи вчителя 

Кваліметрична модель оцінки роботи з обдарованими дітьми

 

Організація науково-дослідницької діяльності учнів в школі

Методисти 27.03.2013 Методичні матеріали Переглядів 1658

sciencer

Організація науково-дослідницької роботи учнів  – важлива складова системи роботи  загальноосвітніх навчальних закладів щодо створення умов для розвитку і реалізації інтелектуального і творчого потенціалу обдарованих учнів. Перспективний досвід створення, функціонування і розвитку учнівських наукових товариств, проблеми організації науково-дослідницької роботи в школі та залучення до неї обдарованих і здібних учнів стали предметом обговорення членів міської методичної ради. (Переглянути матеріал)

Методичною радою було схвалено досвід організації науково-дослідницької діяльності учнів у міських філіях Луганької обласної малої академії наук учнівської молоді: Лисичанській багатопрофільній гімназії та Лисичанському багатопрофільному ліцеї.

Наукове товариство Лисичанського багатопрофільного ліцею  працює  за 8 напрямками. Робота ведеться у 16 секціях на базі ліцею та 3 кафедр  Технологічного інституту Східноукраїнського Національного університету ім. В. Даля – загальної фізики, технології полімерів, економіки підприємства. Керівники секцій наукового товариства багатопрофільного ліцею проводять заняття з навчання учнів загальним навичкам дослідницької та експериментальної роботи, надають індивідуальні консультації згідно з обраним напрямком роботи, працюють над поглибленням знань учнів з базових дисциплін.  У ліцеї викладається спецкурс «Основи науково-дослідницької роботи», «Критичне мислення», спецкурси з поглибленого вивчення профільних предметів, працюють гуртки «Енергетичний менеджмент», «екологічний клуб «Паросток», «Магія камня». Учні ліцею проводять науково-дослідну роботу з науковими керівниками Технологічного інституту Східноукраїнського Національного університету ім. В. Даля  на базі ліцею та дослідних лабораторій інституту, відвідують заняття обласної олімпіадної школи з фізики та математики.

Наукове товариство Лисичанської гімназії проводить роботу  в 16 секціях на базі Лисичанської багатопрофільної гімназії (5-9 класи) та на базі вищих навчальних закладів м. Луганська    (10-11 класи). Однією з найсуттєвіших особливостей навчально-виховного процесу в науковому товаристві багатопрофільної гімназії є  проникнення і перехід  навчально – пізнавальної діяльності учнів у самостійний творчий і науково – дослідницький пошук під керівництвом учителів гімназії і професорсько – викладацького корпусу чотирьох вузів: Луганського національного університету імені Тараса Шевченка, Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, Луганського державного медичного університету, Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов. У позаурочний час гімназисти виконують різного роду творчі й науково- дослідницькі роботи, мета яких – підвищити інтерес до поглибленого вивчення базових, спеціальних дисциплін, прищепити навички творчої і дослідницької роботи, допомогти знайти свій нестандартний шлях розвитку, пропагувати нові знання, досягнення науки, техніки і новітніх технологій. (Переглянути звіт)