Нормативно-правові документи щодо організованого початку нового 2019/2020 навчального року

Методисти 31.07.2019 Методичні матеріали Переглядів 422

Лист МОН України “Про національно-патріотичне виховання у закладах освіти у 2019-2020 навчальному році”

22Лист МОН України № 1/11-5966 від 01.07.2019 «Щодо методичних рекомендацій про викладання навчальних предметів у закладах загальної середньої освіти у 2019/2020 навчальному році»

Переліки навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти і науки України для використання у закладах освіти у 2019/2020 навчальному році

Лист МОН України від 26.06.2019 № 1/9-409 “Методичні рекомендації щодо організації інклюзивного навчання в закладах освіти у 2019-2020 н.р.”

Лист МОН України від 02.07.2019 № 1/9-419 «Щодо організації діяльності закладів освіти, що забезпечують здобуття дошкільної освіти у 2019/2020 навчальному році»

Лист МОН України від 18.07.2019 №1/9-462  “Про пріоритетні напрями роботи психологічної служби у системі освіти на 2019/2020 навчальному році”

Деякі питання щодо створення у 2019/2020 н.р. безпечного освітнього середовища, формування в дітей та учнівської молоді ціннісних життєвих навичок

Лист МОН України від 22.07.2019 №1/9-471 “Щодо окремих питань переведення учнів закладу загальної середньої освіти до наступного класу”

Щодо прийому дітей до перших класів у 2019 році

Положення про сертифікацію педагогічних працівників

Інструкція з діловодства у закладах загальної середньої освіти

Сценарії Першого уроку 2019/2020 навчальному році

Джерело: https://www.schoollife.org.ua/normatyvno-pravovi-dokumenty-shhodo-organizovanogo-pochatku-novogo-2019-2020-navchalnogo-roku/

Модель співпраці педагогічної спільноти м.Лисичанська щодо пошуку, навчання, виховання і підтримки обдарованої дитини

Методисти 16.04.2013 Методичні матеріали Переглядів 1889

“Кожна дитина обдарована. Наше завдання-з’ясувати

своєрідність її обдарованості та

допомогти її реалізувати.”

Модель співпраці педагогічної спільноти м.Лисичанська щодо пошуку, навчання, виховання і підтримки обдарованої дітини

Методичні рекомендації щодо здійснення моніторингу роботи з обдарованими дітьми

Методисти 14.04.2013 Методичні матеріали Переглядів 2008

2

 В умовах модернізації і розвитку національної системи освіти одним  із основних завдань роботи освітян   залишається підвищення рівня науково-методичного забезпечення, визначення основних напрямів, впровадження інноваційних методів роботи з обдарованою молоддю. Міська Програма розвитку системи освіти на 2011-2015  роки, затверджена рішенням десятої сесії Лисичанської міської ради від 30.03.2011 року № 10/129, спрямована зокрема на формування в педагогічних колективах ЗНЗ міста технологій пошуку форм і методів роботи з обдарованими дітьми.

                      Отже, одним з найважливіших завдань адміністрації школи є опанування комплексу процедур управління навчанням творчо і інтелектуально  розвинених та обдарованих дітей, запровадження у навчально-виховний процес школи ефективних технологій розвитку та підтримки інтелектуальної та творчої обдарованості учнів. Створити в школі оптимальну систему роботи з обдарованим дітьми дозволить моніторинг якості освіти в навчальному закладі.

Моніторингові дослідження як інноваційний засіб якісного управління школою дозволяють адміністрації школи

        отримати якісну достовірну інформацію про діяльність усіх  методичних структур, кожного вчителя, кожного класного колективу;

        встановити причини, які гальмують ефективність діяльності педагогічного колективу  у визначеному напрямку;

        реалізувати зворотній зв’язок в управління навчально-виховним процесом;

        підвищити якість та ефективність управління діяльністю усіх методичних структур навчального закладу на основі комплексності, оптимальності, перспективності;

        спрогнозувати подальші тенденції та можливості розвитку навчального закладу.   

 

Технологія здійснення моніторингу роботи

з обдарованими дітьми

 

1.Визначення мети та завдань

   Мета: підвищення результативності роботи з обдарованим дітьми на основі запровадження моніторингових процедур.

   Завдання:

        виявлення факторів, які впливають на результативність роботи з обдарованими учнями, та оцінка їх пливу  ;

        дослідження залежності між результатами роботи з обдарованими учнями та факторами, що на них впливають;

        визначення фактичного рівня роботи з обдарованими дітьми;

        коригування роботи з обдарованими учнями;

        прогнозування розвитку виявлених тенденцій у роботі з обдарованим дітьми;

        інформування педагогічних працівників про результати досліджень

2.Визначення об’єкту проведення моніторингу.

   Об’єкт моніторингу: якість роботи з обдарованими учнями.

3.Визначення показників та розробка інструментарію.

Орієнтовні показники та інструментарій

 Інструментарій щодо визначення рівня обдарованості  учнів

 Інструментарій щодо визначення рівня зацікавленості учнів навчальними предметами, мотивації учнів до участі в інтелектуальних змаганнях

Інструментарій щодо визначення рівня творчої роботи вчителя 

Кваліметрична модель оцінки роботи з обдарованими дітьми

 

Організація науково-дослідницької діяльності учнів в школі

Методисти 27.03.2013 Методичні матеріали Переглядів 1403

sciencer

Організація науково-дослідницької роботи учнів  – важлива складова системи роботи  загальноосвітніх навчальних закладів щодо створення умов для розвитку і реалізації інтелектуального і творчого потенціалу обдарованих учнів. Перспективний досвід створення, функціонування і розвитку учнівських наукових товариств, проблеми організації науково-дослідницької роботи в школі та залучення до неї обдарованих і здібних учнів стали предметом обговорення членів міської методичної ради. (Переглянути матеріал)

Методичною радою було схвалено досвід організації науково-дослідницької діяльності учнів у міських філіях Луганької обласної малої академії наук учнівської молоді: Лисичанській багатопрофільній гімназії та Лисичанському багатопрофільному ліцеї.

Наукове товариство Лисичанського багатопрофільного ліцею  працює  за 8 напрямками. Робота ведеться у 16 секціях на базі ліцею та 3 кафедр  Технологічного інституту Східноукраїнського Національного університету ім. В. Даля – загальної фізики, технології полімерів, економіки підприємства. Керівники секцій наукового товариства багатопрофільного ліцею проводять заняття з навчання учнів загальним навичкам дослідницької та експериментальної роботи, надають індивідуальні консультації згідно з обраним напрямком роботи, працюють над поглибленням знань учнів з базових дисциплін.  У ліцеї викладається спецкурс «Основи науково-дослідницької роботи», «Критичне мислення», спецкурси з поглибленого вивчення профільних предметів, працюють гуртки «Енергетичний менеджмент», «екологічний клуб «Паросток», «Магія камня». Учні ліцею проводять науково-дослідну роботу з науковими керівниками Технологічного інституту Східноукраїнського Національного університету ім. В. Даля  на базі ліцею та дослідних лабораторій інституту, відвідують заняття обласної олімпіадної школи з фізики та математики.

Наукове товариство Лисичанської гімназії проводить роботу  в 16 секціях на базі Лисичанської багатопрофільної гімназії (5-9 класи) та на базі вищих навчальних закладів м. Луганська    (10-11 класи). Однією з найсуттєвіших особливостей навчально-виховного процесу в науковому товаристві багатопрофільної гімназії є  проникнення і перехід  навчально – пізнавальної діяльності учнів у самостійний творчий і науково – дослідницький пошук під керівництвом учителів гімназії і професорсько – викладацького корпусу чотирьох вузів: Луганського національного університету імені Тараса Шевченка, Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, Луганського державного медичного університету, Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов. У позаурочний час гімназисти виконують різного роду творчі й науково- дослідницькі роботи, мета яких – підвищити інтерес до поглибленого вивчення базових, спеціальних дисциплін, прищепити навички творчої і дослідницької роботи, допомогти знайти свій нестандартний шлях розвитку, пропагувати нові знання, досягнення науки, техніки і новітніх технологій. (Переглянути звіт)

 

Методики роботи з обдарованими дітьми

Методисти 25.03.2013 Методичні матеріали Переглядів 1557

Методики работы с одаренными детьмии


 1. Методы Интеллектуального Развития детей (МИР детей). Описание различных методов и подходов к воспитанию ребенка. Материал сайта http://www.rebenok.h10.ru
 2. Читать – раньше, чем ходить. Тюленев П.В. Интервью журналу “Мой ребенок. 
  Материал сайта http://www.rebenok.h10.ru/readint1.htm 
 3. Как обучить ребенка читать? Как обучать чтению младенцев? Можно ли начинать обучение чтению до рождения, в период беременности? Тюленев П.В. Интервью журналу “Мой ребенок. 
  Материал сайта http://www.rebenok.h10.ru/readint2.htm
  Всё о Тюленеве П.В. и его системе МИР 
 4. Что же такое Вальдорфская педагогика 
  Материал сайта http://www.babylib.by.ru
  Всё о Вальдорфской педагогике и её основателе Р.Штайнере 
 5. Родителям о законах оптимального музыкального развития и образования. 
  Материал сайта http://www.rebenok.h10.ru/muz1vved.htm
 6. Педагогика Никитиных 
  Материал сайта http://www.babylib.by.ru
  Всё о Никитине и его интеллектуальных играх 
 7. Развивающие игры Монтессори и Никитина 
  Материал сайта http://www.babylib.by.ru
 8. Краткая характеристика педагогики М. Монтессори. 
  Материал сайта http://www.babylib.by.ru/
  Всё о Марии Монтессори и её педагогике
 9. Против “Mетода Монтессори” 
  Материал сайта http://www.rebenok.h10.ru/protivmont1.htm
 10. Кубики Зайцева-самая популярная методика обучения чтению . 
  Материал сайта http://www.babylib.by.ru/tema/zaytcev/ob/kubiki_pop.htm
  Всё о Кубиках Зайцева и их Создателе 
 11. Методика В.Ф. Шаталова. 
  Материал сайта http://msk.treko.ru/
 12. Развитие интеллектуальной одаренности и творческих способностей учащихся в условиях научного общества учащихся. Маслова В. А. 
  Материал сайта http://www.eidos.ru/
 13. Новые приемы эффективного запоминания правил учащимися. Кутасова Л. С. 
  Материал сайта http://www.eidos.ru/
 14. Как учить детей быть успешными? Инструментарий творческого учителя. Завьялова О. А. 
  Материал сайта http://www.eidos.ru/
 15. Игровая учебная деятельность. Гин А. А.
  Материал сайта http://www.eidos.ru/
 16. Как вырастить вундеркинда 
  Материал сайта http://babylib.by.ru/