Модель співпраці педагогічної спільноти м.Лисичанська щодо пошуку, навчання, виховання і підтримки обдарованої дитини

Методисти 16.04.2013 Методичні матеріали Переглядів 1260

“Кожна дитина обдарована. Наше завдання-з’ясувати

своєрідність її обдарованості та

допомогти її реалізувати.”

Модель співпраці педагогічної спільноти м.Лисичанська щодо пошуку, навчання, виховання і підтримки обдарованої дітини

Методичні рекомендації щодо здійснення моніторингу роботи з обдарованими дітьми

Методисти 14.04.2013 Методичні матеріали Переглядів 1579

2

 В умовах модернізації і розвитку національної системи освіти одним  із основних завдань роботи освітян   залишається підвищення рівня науково-методичного забезпечення, визначення основних напрямів, впровадження інноваційних методів роботи з обдарованою молоддю. Міська Програма розвитку системи освіти на 2011-2015  роки, затверджена рішенням десятої сесії Лисичанської міської ради від 30.03.2011 року № 10/129, спрямована зокрема на формування в педагогічних колективах ЗНЗ міста технологій пошуку форм і методів роботи з обдарованими дітьми.

                      Отже, одним з найважливіших завдань адміністрації школи є опанування комплексу процедур управління навчанням творчо і інтелектуально  розвинених та обдарованих дітей, запровадження у навчально-виховний процес школи ефективних технологій розвитку та підтримки інтелектуальної та творчої обдарованості учнів. Створити в школі оптимальну систему роботи з обдарованим дітьми дозволить моніторинг якості освіти в навчальному закладі.

Моніторингові дослідження як інноваційний засіб якісного управління школою дозволяють адміністрації школи

        отримати якісну достовірну інформацію про діяльність усіх  методичних структур, кожного вчителя, кожного класного колективу;

        встановити причини, які гальмують ефективність діяльності педагогічного колективу  у визначеному напрямку;

        реалізувати зворотній зв’язок в управління навчально-виховним процесом;

        підвищити якість та ефективність управління діяльністю усіх методичних структур навчального закладу на основі комплексності, оптимальності, перспективності;

        спрогнозувати подальші тенденції та можливості розвитку навчального закладу.   

 

Технологія здійснення моніторингу роботи

з обдарованими дітьми

 

1.Визначення мети та завдань

   Мета: підвищення результативності роботи з обдарованим дітьми на основі запровадження моніторингових процедур.

   Завдання:

        виявлення факторів, які впливають на результативність роботи з обдарованими учнями, та оцінка їх пливу  ;

        дослідження залежності між результатами роботи з обдарованими учнями та факторами, що на них впливають;

        визначення фактичного рівня роботи з обдарованими дітьми;

        коригування роботи з обдарованими учнями;

        прогнозування розвитку виявлених тенденцій у роботі з обдарованим дітьми;

        інформування педагогічних працівників про результати досліджень

2.Визначення об’єкту проведення моніторингу.

   Об’єкт моніторингу: якість роботи з обдарованими учнями.

3.Визначення показників та розробка інструментарію.

Орієнтовні показники та інструментарій

 Інструментарій щодо визначення рівня обдарованості  учнів

 Інструментарій щодо визначення рівня зацікавленості учнів навчальними предметами, мотивації учнів до участі в інтелектуальних змаганнях

Інструментарій щодо визначення рівня творчої роботи вчителя 

Кваліметрична модель оцінки роботи з обдарованими дітьми

 

Організація науково-дослідницької діяльності учнів в школі

Методисти 27.03.2013 Методичні матеріали Переглядів 1104

sciencer

Організація науково-дослідницької роботи учнів  – важлива складова системи роботи  загальноосвітніх навчальних закладів щодо створення умов для розвитку і реалізації інтелектуального і творчого потенціалу обдарованих учнів. Перспективний досвід створення, функціонування і розвитку учнівських наукових товариств, проблеми організації науково-дослідницької роботи в школі та залучення до неї обдарованих і здібних учнів стали предметом обговорення членів міської методичної ради. (Переглянути матеріал)

Методичною радою було схвалено досвід організації науково-дослідницької діяльності учнів у міських філіях Луганької обласної малої академії наук учнівської молоді: Лисичанській багатопрофільній гімназії та Лисичанському багатопрофільному ліцеї.

Наукове товариство Лисичанського багатопрофільного ліцею  працює  за 8 напрямками. Робота ведеться у 16 секціях на базі ліцею та 3 кафедр  Технологічного інституту Східноукраїнського Національного університету ім. В. Даля – загальної фізики, технології полімерів, економіки підприємства. Керівники секцій наукового товариства багатопрофільного ліцею проводять заняття з навчання учнів загальним навичкам дослідницької та експериментальної роботи, надають індивідуальні консультації згідно з обраним напрямком роботи, працюють над поглибленням знань учнів з базових дисциплін.  У ліцеї викладається спецкурс «Основи науково-дослідницької роботи», «Критичне мислення», спецкурси з поглибленого вивчення профільних предметів, працюють гуртки «Енергетичний менеджмент», «екологічний клуб «Паросток», «Магія камня». Учні ліцею проводять науково-дослідну роботу з науковими керівниками Технологічного інституту Східноукраїнського Національного університету ім. В. Даля  на базі ліцею та дослідних лабораторій інституту, відвідують заняття обласної олімпіадної школи з фізики та математики.

Наукове товариство Лисичанської гімназії проводить роботу  в 16 секціях на базі Лисичанської багатопрофільної гімназії (5-9 класи) та на базі вищих навчальних закладів м. Луганська    (10-11 класи). Однією з найсуттєвіших особливостей навчально-виховного процесу в науковому товаристві багатопрофільної гімназії є  проникнення і перехід  навчально – пізнавальної діяльності учнів у самостійний творчий і науково – дослідницький пошук під керівництвом учителів гімназії і професорсько – викладацького корпусу чотирьох вузів: Луганського національного університету імені Тараса Шевченка, Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, Луганського державного медичного університету, Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов. У позаурочний час гімназисти виконують різного роду творчі й науково- дослідницькі роботи, мета яких – підвищити інтерес до поглибленого вивчення базових, спеціальних дисциплін, прищепити навички творчої і дослідницької роботи, допомогти знайти свій нестандартний шлях розвитку, пропагувати нові знання, досягнення науки, техніки і новітніх технологій. (Переглянути звіт)

 

Методики роботи з обдарованими дітьми

Методисти 25.03.2013 Методичні матеріали Переглядів 1223

Методики работы с одаренными детьмии


 1. Методы Интеллектуального Развития детей (МИР детей). Описание различных методов и подходов к воспитанию ребенка. Материал сайта http://www.rebenok.h10.ru
 2. Читать – раньше, чем ходить. Тюленев П.В. Интервью журналу “Мой ребенок. 
  Материал сайта http://www.rebenok.h10.ru/readint1.htm 
 3. Как обучить ребенка читать? Как обучать чтению младенцев? Можно ли начинать обучение чтению до рождения, в период беременности? Тюленев П.В. Интервью журналу “Мой ребенок. 
  Материал сайта http://www.rebenok.h10.ru/readint2.htm
  Всё о Тюленеве П.В. и его системе МИР 
 4. Что же такое Вальдорфская педагогика 
  Материал сайта http://www.babylib.by.ru
  Всё о Вальдорфской педагогике и её основателе Р.Штайнере 
 5. Родителям о законах оптимального музыкального развития и образования. 
  Материал сайта http://www.rebenok.h10.ru/muz1vved.htm
 6. Педагогика Никитиных 
  Материал сайта http://www.babylib.by.ru
  Всё о Никитине и его интеллектуальных играх 
 7. Развивающие игры Монтессори и Никитина 
  Материал сайта http://www.babylib.by.ru
 8. Краткая характеристика педагогики М. Монтессори. 
  Материал сайта http://www.babylib.by.ru/
  Всё о Марии Монтессори и её педагогике
 9. Против “Mетода Монтессори” 
  Материал сайта http://www.rebenok.h10.ru/protivmont1.htm
 10. Кубики Зайцева-самая популярная методика обучения чтению . 
  Материал сайта http://www.babylib.by.ru/tema/zaytcev/ob/kubiki_pop.htm
  Всё о Кубиках Зайцева и их Создателе 
 11. Методика В.Ф. Шаталова. 
  Материал сайта http://msk.treko.ru/
 12. Развитие интеллектуальной одаренности и творческих способностей учащихся в условиях научного общества учащихся. Маслова В. А. 
  Материал сайта http://www.eidos.ru/
 13. Новые приемы эффективного запоминания правил учащимися. Кутасова Л. С. 
  Материал сайта http://www.eidos.ru/
 14. Как учить детей быть успешными? Инструментарий творческого учителя. Завьялова О. А. 
  Материал сайта http://www.eidos.ru/
 15. Игровая учебная деятельность. Гин А. А.
  Материал сайта http://www.eidos.ru/
 16. Как вырастить вундеркинда 
  Материал сайта http://babylib.by.ru/

Ключові компетентності особистості для освіти впродовж життя

Методисти 21.03.2013 Методичні матеріали Переглядів 1250

model-uspeha

В матеріалі розглянуто поняття компетентності та компетенції особистості, представлено ієрархію компетентностей, зосереджено увагу на ключови освітніх компетентностях, визначено Ключові компетентності особистості для освіти впродовж життя(за рекомендаціями Європейського Парламенту та Ради Європи. (Переглянути матеріал)