Ухвалено Концепцію природничо-математичної освіти

Методисти 10.08.2020 2020-2021н.р. - Рік математики в Україні Переглядів 16

88_mainДжерело: http://osvita.ua/school/75579/

Кабінет Міністрів ухвалив Концепцію розвитку природничо-математичної освіти (STEM-освіти), реалізація якої передбачена до 2027 року.

Відповідне рішення було ухвалено під час засідання уряду.

Концепція спрямована на модернізацію STEM-освіти, її впровадження на всіх рівнях освіти, встановлення партнерства з роботодавцями і науковими установами та їхнє залучення до розвитку природничо-математичної освіти.

За словами в.о. міністра освіти і науки Сергія Шкарлета, запровадження STEM-освіти не тільки дозволить вчителям наочніше пояснювати необхідний матеріал, а й допоможе учням ще зі шкільної парти вчитися критичному мисленню та вдало комбінувати отримані знання для вирішення реальних життєвих ситуацій.

«Одними із основних компетентностей школярів є навички логічного і математичного мислення та наукове розуміння природи і сучасних технологій. Ми прагнемо, щоб науково-технічні, математичні, інженерні професії стали знову популярними, а цю популярність потрібно розвивати із отриманих знань у школі», – зазначив Шкарлет.

Планується, що навчальні методики та навчальні програми STEM-освіти будуть спрямовані на формування компетентностей, актуальних на ринку праці. Зокрема, це критичне, інженерне і алгоритмічне мислення, навички оброблення інформації й аналізу даних, цифрова грамотність, креативні якості та інноваційність, навички комунікації.

STEM-освіта буде впроваджуватись із урахуванням принципів особистісного підходу, постійного оновлення змісту освіти відповідно до нових досягнень науки та вимог ринку праці, формування необхідних компетентностей на всіх складниках та рівнях освіти, розвитку закладів спеціалізованої освіти наукового спрямування.

Розвиток STEM-освіти може бути забезпечений на початковому, базовому, профільному, вищому/професійному рівнях освіти.

У Міністерстві освіти зазначають, що STEM-освіта може реалізуватися через усі види освіти – формальну, неформальну, інформальну (на онлайн-платформах, у STEM-центрах/лабораторіях, за допомогою екскурсій, турнірів, конкурсів, фестивалів, практикумів тощо).

Як відомо, система STEM-освіти базується на трансдисциплінарному підході до навчання, практичному застосуванні наукових, математичних, технічних та інженерних знань для розв’язання практичних проблем та їхнього використання у професійній діяльності

Концепція розвитку природничо-математичної освіти (STEM-освіти)

2020-2021 – Рік математичної освіти в Україні. Прикладна математика в школі ХХІ століття

Методисти 06.07.2020 2020-2021н.р. - Рік математики в Україні Переглядів 122

DSC05529_iРоман Божок, соучредитель FSOT, CEO RoboCode

На першому уроці з прикладної математики у 7-8 класі, які я почав проводити в 2019 році, діти не змогли розв’язати просту задачу про інвестиції у акції. Приблизно таку: ви вклали 3000 доларів в акції TESLA, при ціні 430 доларів за акцію, скільки у Вас стало грошей, коли акції подорожчали до 970 доларів? Хоча це був хороший клас, де діти розв’язували задачі, які були в програмі з математики. Потім, продовжуючи свої уроки, на яких ми пробували вирішувати задачі з дорослого життя, використовуючи математичні моделі, я побачив певну проблему.

Учні можуть позначити щось через х та розв’язати рівняння, якщо тема уроку – розв’язування задач за допомогою рівнянь. Або якщо перед цим вчитель покаже дві задачі на цю тему, і всі знають про цей шаблон мислення. Але якщо є просто якась ситуація, у якій потрібно прийняти рішення, дітям важко зрозуміти, який математичний апарат застосовувати.

Читати далі      http://osvita.ua/school/74865/

Навчаємо для життя. Підготовка та проведення уроку математики в системі компетентнісного навчання

Методисти 03.06.2020 2020-2021н.р. - Рік математики в Україні Переглядів 204

Джерело: Видавництво педагогічної преси та літератури http://www.osvitaua.com/2020/04/89279/?spush=b3N2aXRhQGxpcy5nb3YudWE=

Згідно з положенням нової редакції Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти та Концепції «Нова українська школа», в основу побудови змісту навчання, зокрема математики, покладено компетентнісний підхід. Ця спрямованість шкільної математичної освіти викликає відповідну переорієнтацію методичної системи навчання предмета, яка має забезпечити формування математичної компетентності школярів, а також сприяти формуванню низки ключових компетентностей. Ідеться передусім про перегляд пріоритетів у змісті математичної освіти, зокрема конкретизацію вимог до навчальних досягнень школярів відповідно до компетентнісної спрямованості навчання.

Актуальність дослідження зумовлена зміною провідної освітньої парадигми, важливістю формування в учнів ключових та математичної компетентностей, якnews-32 невід’ємного складника загальнолюдської культури, необхідністю впровадження у шкільну практику методики реалізації компетентнісного підходу під час навчання математики.

Проблему формування математичної компетентності на уроках у педагогічній науці досліджували в різних напрямах:
• розуміння сутності та особливостей математичної компетенції учнів;
• розвиток математичної компетентності учнів;
• питання практичної реалізації математичної компетентності на уроках.

У своїх працях науковці наголошують на тому, що проблема формування математичної компетентності залишається актуальною у світлі оновлення підходів до організації навчання математики в школі.
З огляду на зазначене, завдання статті — розглянути й узагальнити погляди на компетентнісно орієнтоване навчання в контексті навчання математики, визначити основні вимоги до підготовки та проведення компетентнісно орієнтованого уроку математики.

Нині мета навчання математики полягає в забезпеченні свідомого й міцного оволодіння основними та математичною компетентностями, які потрібні у майбутній професійній діяльності та повсякденному житті.

Компетентнісний підхід постає орієнтиром математичної освіти в школі. Його реалізація передбачає формування в учнів компетентностей як інтегрованого результату навчання, що охоплює знання, вміння, досвід, цінності й ставлення, які можна цілісно реалізовувати на практиці. Саме тому для реалізації цього підходу принциповою має бути ідея про нерозривну цілісність умінь, знань та особистісних якостей людини. Відтак, навчання математики повинне містити такі компоненти, як-от: аксіологічний, мотиваційний, когнітивний, інформаційний, інтелектуальний, загальнокультурний, комунікативний, світоглядний. Ці компоненти входять до складу математичної та ключових компетентностей, які безпосередньо чи опосередковано формуються під час вивченні математики в основній і старшій школі.

Читати далі⇓

МОН пропонує до громадського обговорення розпорядження проєкт КМУ “Про схвалення Концепції розвитку природничо-математичної освіти”

Методисти 21.05.2020 2020-2021н.р. - Рік математики в Україні, Новини Переглядів 107

Міністерство освітиБез_названия і науки України пропонує до громадського обговорення проєкт розпорядження КМУ «Про схвалення Концепції розвитку природничо-математичної освіти (STEM-освіти)».
Документ розроблено з метою сприяння розвитку природничо-математичної освіти (STEM-освіти) як фундаменту конкурентоздатності та економічного зростання нашої держави, що покликані формувати новітні STEM-компетентності громадян та підготувати фахівців нової генерації, які здатні до засвоєння, втілення та розробки сучасних знань та новітніх технологій.

Проєктом акта запропоновано схвалити Концепцію розвитку природничо-математичної освіти (STEM-освіти). Вона спрямована на модернізацію природничо-математичної освіти, широкомасштабне впровадження STEM-освіти на рівнях освіти — дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійно-технічної та вищої, а також залучення громадськості до підтримки впровадження STEM-освіти через партнерство з роботодавцями та науковими установами.

2020-2021 НАВЧАЛЬНИЙ РІК БУДЕ РОКОМ МАТЕМАТИКИ В УКРАЇНІ

Методисти 05.05.2020 2020-2021н.р. - Рік математики в Україні Переглядів 161

fotoПрезидент Володимир Зеленський підписав Указ «Про оголошення 2020/2021 навчального року Роком математичної освіти в Україні». Про це повідомила Міністр освіти і науки України Ганна Новосад 30 січня 2020 року на Всеукраїнській конференції для вчителів математики.

«Останні 5 років для усієї освітньої спільноти було очевидно, що в Україні поглиблюється проблема з доступом до якісної математичної освіти. Ми маємо чудові результати з міжнародних олімпіад, і в цьому – величезна заслуга наших вчителів, але, на жаль, більшість дітей почали втрачати мотивацію до навчання. Очевидно, що року недостатньо, аби виправити всі проблеми з нашою математичною освітою. Але ми можемо впровадити найбільш нагальні й потрібні нашим дітям та освітянам новації, а також закріпити думку про те, що математика потрібна всім, бо вона – про наше щоденне успішне і заможне життя в сучасному світі», – відзначила Ганна Новосад.

Вона додала, що не менш важливе завдання – створення спільноти вчителів, управлінців, бізнесу та експертів, які разом працюватимуть над промоцією математичної освіти незалежно від дат Року математики чи політичних змін.

Своїм Указом Президент доручив Кабінету Міністрів України розробити та  затвердити план заходів Року математичної освіти в Україні.

Документ обов’язково має передбачати:

  • впровадження у навчання сучасних практико-орієнтованих засад, у тому числі з використанням ресурсів PISA, підвищення якості навчально-методичного забезпечення вивчення математики, зокрема підручників та навчальних посібників з математики;

  • розроблення електронних навчальних ресурсів, спрямованих на розвиток математичної компетентності учнів, застосування математичних інструментів для розв’язання ігрових та стратегічних задач різного рівня складності;

  • створення умов для забезпечення сучасного рівня викладання математичних дисциплін, зокрема із застосуванням ефективних технологій формування та розвитку математичної компетентності учнів з урахуванням кращих вітчизняних та міжнародних практик, вивчення та впровадження досвіду держав, які демонструють високі показники з математичної компетентності за результатами міжнародного дослідження якості освіти PISA;

  • створення умов для підвищення мотивації здобувачів освіти з успішного оволодіння математичними знаннями і навичками, їх застосування у соціальній, економічній, технологічній, науковій та інших сферах суспільного життя;

  • створення у закладах загальної середньої освіти умов для вивчення математики за індивідуальною програмою для учнів, які потребують додаткової підтримки в опануванні предмета;

  • забезпечення належної організації запровадження з 2021 року обов’язкового зовнішнього незалежного оцінювання з математики;

  • проведення конкурсів, олімпіад та інших змагань з математики, спрямованих на розв’язання математичних задач із пошуком нестандартних підходів;

  • розширення можливостей для розвитку математичної компетентності учнів, зокрема через мережу математичних гуртків у закладах загальної середньої освіти, закладах позашкільної освіти, проведення літніх математичних шкіл для учнів та вчителів;

  • сприяння створенню освітніх майданчиків для вивчення математики на базі публічних бібліотек.