Архів автора

Пятих Тетяна Гаврилівна, вчитель української мови і літератури Лисичанської багатопрофільної гімназії

Методисти 11.03.2013 Педагоги Переглядів 42

Рисунок1

П’ятих Тетяна Гаврилівна-учитель української мови і літератури Лисичанської багатопрофільної гімназії. В 2012 році посіла І місце у обласному  рейтингу вчителів за кількістю підготованих нею переможців ІІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з української мови і літератури.    У гімназії працює з  1978 року. Учитель – методист. Велику увагу приділяє питанню організації роботи з обдарованими учнями і вважає цю діяльність важливим складовим компонентом у формуванні творчої особистості гімназиста.

Обдарований учень потребує інтелектуальної активності, тожП’ятих Т.Г. створює умови для розвитку творчої дитини: добирає такі форми і види робіт, які дозволяють розвивати оригінальне мислення, самостійність у навчанні, пізнавальний потенціал.

Роботу з обдарованими учнями в межах підготовки до предметної олімпіади Тетяна Гаврилівна проводить за кількома напрямками:

– вироблення та закріплення навичок з мови ( лексичні, фонетичні, стилістичні явища):

 • запис слів фонетичною транскрипцією;
 • розбір слів за будовою;
 • виконання синтаксичного аналізу речень;
 • складання речень за схемами;
 • добір влучного заголовку до тексту;
 • робота з деформованим текстом;
 • редагування власних висловлювань і творчих робіт товаришів;
 • робота з довідковою літературою.

– розвиток філологічної обдарованості учнів:

 • написання творів у різних стилях;
 • складання творів у різних жанрах, байок, оповідань, новел;
 • написання відгуків, рецензій, анотацій тощо.
 • удосконалення понятійного апарату з літератури:
 • повторення питань із теорії літератури відповідно до класу;
 • опрацювання теоретичних питань на випередження;
 • залучення до розв’язання пошукових ситуацій за текстами творів.

– створення дослідницької діяльності:

 • постановка проблемних завдань ( порівняти, співставити образи твору, літературні напрямки, жанри, стилі, літературні факти);
 • створення творчих ситуацій ( завдання комбінованого характеру, коли для розв’язання треба використати знання кількох тем програми з мови чи літератури);
 • аналіз художнього твору ( поетичного і прозового) тощо.

Робота з підготовки учнів до предметної олімпіади в педагогічній практиці П’ятих Т.Г. має цілеспрямований систематичний характер. Протягом навчального року обдаровані гімназисти залучені до роботи, яка допомагає розвинути творчі здібності та активізувати їхній інтелектуальний потенціал.

 

 

Семінар вчителів початкових класів

Методисти 05.03.2013 Новини Переглядів 821

01.03.2013 року в ЗОШ№14 відбувся семінар – практикум для вчителів 1 -х класів з теми: “Методичні механізми впровадження освітньої галузі “Математика”.

Система роботи вчителів Лисичанської багатопрофільної гімназії з підготовки учнів до участі в олімпіадах

Методисти 09.02.2013 Навчальні заклади Переглядів 1140

 

Обдаровані діти – гордість і честь кожного навчального закладу, його авторитет, тому важливим завданням колектив гімназії вважає постійний розвиток пізнавальної  активності учнів, виховання в них бажання працювати творчо. У гімназії існує своя система роботи з обдарованими учнями, яка має кілька складових.

По – перше, якісний склад педпрацівників.У гімназії працює високопрофесійний педагогічний колектив: 2/3 учителів мають звання

« вчитель –методист» або « старший учитель», 97,5 %  – учителі вищої категорії. Такий фаховий рівень педагогів сприяє зростанню творчої активності учнів, підвищує їх інтерес до предмету.

По – друге, співпраця з викладачами ВНЗ м.Луганська та Горлівки. Вагомий внесок з питань підготовки учнів до олімпіад належить  саме викладачам ВНЗ,  з якими гімназія працює більше 20 – ти років в системі «Blending – learning». Це онлайн-консультації, лекції, практичні заняття на кафедрах.

По – третє, зацікавленість батьків усім, чим живе гімназія. Колектив гімназії залучає батьків до спільної діяльності щодо розвитку почуття обов’язку,  відповідальності гімназистів під час підготовки та проведення  олімпіад.

Крім того, на початку кожного навчального року проводиться моніторинг динаміки розвитку творчого потенціалу кожного учня ( 5-11кл.), який здійснюється за напрямками:

– визначення рівня знань учнів з конкретних навчальних дисциплін за допомогою експертних контрольних робіт (за текстами адміністрації); аналіз динаміки цього показника;

– рейтинг успішності в навчанні за семестр, рік;

– вивчення та аналіз типологічних особливостей кожного учня, рівня особистісної зрілості та адаптованості гімназистів за допомогою різноманітних методик, які розробляє, проводить та аналізує психолог гімназії. Досліджується темперамент, пам’ять, увага та інші особливості особистості, результати дослідження доводяться до відома всіх учителів – предметників, які потім розробляють індивідуальний план роботи з обдарованим учнем.

Учителі залучають гімназистів до участі в інтелектуальних конкурсах:

знавців української мови ім. П. Яцика, мовно – літературному конкурсі

ім.Т.Шевченка, міжнародному математичному конкурсі «Кенгуру», міжнародному конкурсі «Левеня», «Русский медвежонок», «Патріот», «Грінвіч», інтелектуальному турнірі пам’яті  професора  Л.М. Лоповка, Г.Євграфова,  пропонують взяти участь у заочних інтернет- олімпіадах.

Початок підготовки до олімпіади починається з вирівнювальних підготовчих занять, які базуються на завданях минулого олімпіадного сезону. Ця робота включає як індивідуальні, так і диференційовані форми.

Працюючи з обдарованими учнями вчителі гімназії стимулюють їх бажання працювати самостійно, заохочують до роботи над проектами,

запропонованими самими учнями,  виключають будь-який тиск на дітей, створюють  розкуту атмосферу, надають  дитині свободу вибору галузі застосування своїх здібностей.

Завдання педагогів гімназії полягає в тому, щоб  управляти процесами творчого пошуку, йдучи від простого до складного: створювати ситуації, що сприяють творчій активності та спрямованості учня , розвивати його уяву, мислення, здатність розуміти закономірності, прагнення постійно вдосконалюватися, розв’язувати дедалі складніші творчі завдання. Домашні завдання  мають творчий, диференційований характер.

Проводяться шкільні олімпіади з усіх предметів.Умови проведення  максимально наближені до умов олімпіади наступних етапів. Завдання, що пропонуються на шкільній олімпіаді, враховують той матеріал, що був уже засвоєний, однак складність цих завдань відповідає рівню ІІ (ІІІ) етапу олімпіади.

Організація навчально-виховного процесу в гімназії спрямована не на максимальне навантаження учнів навчальним матеріалом, а на розвиток їх здібностей. Творчість учнів, новизна та оригінальність їхньої навчальної діяльності виявляються тоді, коли вони самостійно ставлять проблему і знаходять шляхи її вирішення. При цьому вчителі намагаються створити умови для постійного зростання рівня творчості обдарованих дітей, знаходити оптимальні співвідношення всіх видів їх діяльності, щоб одержати найкращі результати.

Учителі гімназії вважають, що кожна особистість має потенціал здібностей, а завдання педагога – розвивати ці здібності та управляти процесом їх розвитку.

 

 

Семінар вчителів хімії

Методисти 23.01.2013 Новини Переглядів 982

P3220029

22 січня 2013 року в Лисичанському методичному центрі відбувся семінар-практикум з елементами тренінгу для вчителів хімії  на тему “Навчання та виховання успіхом – запорука розвитку асертивної особистості дитини”. Ведучі семінару, Трушкіна О.А.,  психолог ЗОШ № 25, та Гак М.О., психолог ЗОШ № 32,  познайомили присутніх із засобами створення “ситуації успіху” в навчанні, з  поняттям “асертивна особистість” , провели тренувальні вправи, які сприятимуть формуванню  впевненої поведінки дітей та дорослих.

Перелік Міжнародних, Всеукраїнських творчих конкурсів та інтелектуальних змагань

Методисти 20.01.2013 Конкурси Переглядів 1089

Ознайомитися з переліком  Міжнародних, Всеукраїнських творчих  конкурсів і інтелектуальних змагань пропонуємо  тут.