Атестація і сертифікація педпрацівників

Анкета самооцінювання 2020 Сертифікація Відповідно до Положення про сертифікацію вчителі, які за результатами незалежного тестування допущені до подальшої участі у сертифікації, мають здійснити самооцінювання власної педагогічної майстерності.

Мета самооцінювання:

 • відстеження та оцінювання учасником сертифікації динаміки особистісного зростання й індивідуального розвитку;
 • виявлення сильних та слабких сторін власної професійної діяльності;
 • осмислення досягнутого та проєктування подальшого професійного вдосконалення.

Результатом самооцінювання є заповнена Анкета за формою, затвердженою Службою (наказ від 24.02.2020 № 01-11/5).

Для заповнення Анкети необхідно прочитати запропоновані твердження для самооцінювання, усвідомити й оцінити, якою мірою кожне з них відповідає професійній діяльності учасника сертифікації та обрати один із варіантів відповіді:

 • цілком погоджуюсь;
 • скоріше погоджуюсь;
 • 50/50;
 • скоріше не погоджуюсь;
 • категорично не погоджуюсь.

Учасники сертифікації–2020 надсилають результати самооцінювання у строки та на адреси електронної пошти, визначені Службою. Інформація про строки та адреси електронної пошти буде оприлюднена на офіційному вебсайті Служби протягом одного робочого дня з моменту отримання від Українського центру оцінювання якості освіти інформації про учасників сертифікації, допущених до наступного етапу сертифікації за результатами незалежного тестування.

Для завантаження:

 

 

ЛОІППО щодо  розгляду та оформлення методичних розробок педагогічних працівників, які претендують на присвоєння педагогічного звання «учитель-методист», «вихователь-методист», «практичний психолог-методист», «педагог-організатор-методист», «керівник гуртка-методист»

ЛОІППО підготував методичні рекомендації щодо порядку розгляду та оформлення методичних розробок педагогічних працівників, які претендують на присвоєння педагогічного звання «учитель-методист», «вихователь-методист», «практичний психолог-методист», «педагог-організатор-методист», «керівник гуртка-методист» (відповідно до п. 5.2. Типового положення про атестацію педагогічних працівників). Методичні рекомендації розміщені на сайті ЛОІППО (www.loippo.edu.ua) у розділі «Діяльність» (науково-методична рада – положення) і на сайті Лисичанського методичного центру у розділі «Професійний розвиток» (Атестація і сертифікація педпрацівників).

Порядок розгляду та оформлення методичних розробок педагогічних працівників

СКЛАД ЕКСПЕРТІВ для здійснення експертизи методичних розробок претендентів на педагогічне звання «учитель-методист», «вихователь-методист», «практичний психолог-методист», «педагог-організатор-методист»,  «керівник гуртка-методист» 

Луганський ОІППО і Лисичанський методичний центр планує залучати педпрацівників, які мають звання «учитель-методист», «педагог-організатор-методист», «керівник гуртка-методист», «вихователь-методист», «практичний психолог-методист», до міських та обласних науково-методичних заходів з метою поширення їхнього досвіду для підвищення професійної майстерності освітян регіону та створення міського та обласного електронного каталогу методичних розробок.

 

Атестація  педагогічних працівників в умовах карантину

Відповідно до листа Міністерства освіти і науки України «Щодо проведення атестації педагогічних працівників у 2020 році в умовах карантину» від 27.03.2020 № 1/9-179 8 квітня 2020 року засідання атестаційної комісії ІІ рівня відділу освіти Лисичанської міської ради відбулося в онлайн – режимі.

Членами  атестаційної комісії було ухвалено рішення про відповідність займаним посадам 4 директорів та 7  заступників директорів з НВР закладів загальної середньої освіти, 9 завідувачів закладів дошкільної освіти, одного методиста КУ «Лисичанський методичний центр». Порушення клопотання перед атестаційною комісією III рівня Департаменту освіти і науки Луганської облдержадміністрації про підтвердження раніше присвоєної кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії» методисту КУ «Лисичанський методичний центр».

Атестаційна комісія також ухвалила:

 • атестувати на відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» 7 педпрацівників міста;
 • атестувати на відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та педагогічному званню «старший учитель» 16 педагогів ЗЗСО;
 • атестувати на відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та педагогічному званню «учитель-методист» 7 педпрацівників закладів загальної середньої освіти;
 • атестувати на відповідність раніше присвоєному педагогічному званню «старший учитель» 3 педагогів;
 • атестувати на відповідність раніше присвоєному педагогічному званню «вихователь – методист» 1 педагога закладу дошкільної освіти;

 

 • атестувати на відповідність раніше присвоєній кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії» та присвоїти педагогічне звання «учитель-методист» 1 вчителю;
 • атестувати на відповідність раніше присвоєній кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії» та присвоїти педагогічне звання «старший учитель» 1 вчителю;
 • присвоїти 6  педагогам кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії»;
 • присвоїти 3 педагогічним працівникам кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» та педагогічне звання «старший учитель»;
 • присвоїти 1 вчителю педагогічне звання «старший учитель»;
 • атестувати 1 вчителя на відповідність раніше присвоєному педагогічному званню «старший учитель» та присвоїти йому кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії»;
 • присвоїти педагогічне звання «вихователь – методист» трьом вихователям ЗДО;
 • атестувати на відповідність раніше присвоєній кваліфікаційної категорії «провідний бібліотекар» завідувача бібліотекою ЗЗСО №30.

Тож у 2019 – 2020 навчальному році відповідно до рішення  атестаційної комісії ІІ рівня відділу освіти Лисичанської міської ради підтвердили та підвищили свій кваліфікаційний рівень 72 педагоги закладів освіти нашого  міста.

Вітаємо з завершенням атестаційної кампанії!

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 24 грудня 2019 р. № 1094
Київ

Про внесення змін до Положення про сертифікацію педагогічних працівників

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести зміни до Положення про сертифікацію педагогічних працівників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2018 р. № 1190 (Офіційний вісник України, 2019 р., № 9, ст. 308), виклавши його в редакції, що додається.

Прем’єр-міністр України О. ГОНЧАРУК

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 27 грудня 2018 р. № 1190
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 грудня 2019 р. № 1094)

ПОЛОЖЕННЯ
про сертифікацію педагогічних працівників

Загальна частина

1. Це Положення встановлює порядок проведення сертифікації педагогічних працівників (далі — сертифікація).

Метою сертифікації є виявлення та заохочення педагогічних працівників з високим рівнем педагогічної майстерності, які володіють методиками компетентнісного навчання і новими освітніми технологіями та сприяють їх поширенню.

Педагогічні працівники беруть участь у сертифікації виключно на добровільних засадах і можуть відмовитися від участі на будь-якому її етапі.

2. Терміни, що вживаються у цьому Положенні, мають таке значення:

 • експерти — педагогічні, науково-педагогічні працівники закладів освіти чи інші особи з досвідом педагогічної діяльності не менше ніж п’ять років, яких може бути залучено до проведення сертифікації;
 • кабінет учасника сертифікації — веб-сервіс, що створюється для кожного учасника сертифікації на офіційному веб-сайті Українського центру оцінювання якості освіти;
 • реєстр сертифікатів — база даних про видані педагогічним працівникам сертифікати, що зберігається в Єдиній державній електронній базі з питань освіти;
 • учасник сертифікації — педагогічний працівник, який на момент його реєстрації для участі у сертифікації працює на відповідній посаді за основним місцем роботи, має стаж педагогічної роботи не менше двох років та зареєстрований для проходження сертифікації у встановленому цим Положенням порядку.

3. Обробка персональних даних педагогічних працівників здійснюється відповідно до Закону України “Про захист персональних даних”.

4. Сертифікація проводиться державною мовою з дотриманням засад і принципів, визначених статтею 6 Закону України “Про освіту”.

5. Сертифікація педагогічного працівника здійснюється за умови його добровільної реєстрації, що здійснюється Українським центром оцінювання якості освіти та регіональними центрами оцінювання якості освіти (далі — регіональні центри).

Подання педагогічним працівником документів з метою реєстрації для проходження сертифікації є підтвердженням надання ним згоди на обробку персональних даних відповідно до цього Положення.

6. Сертифікація складається з трьох етапів, що відбуваються послідовно один за одним, а саме із:

1) незалежного тестування учасників сертифікації;

2) самооцінювання учасниками сертифікації власної педагогічної майстерності;

3) вивчення практичного досвіду роботи учасників сертифікації.

Повна версія закону:  Завантажити: Положення про сертифікацію педагогічних працівників (із змінами від 24.12.2019 р.)

Організація та строки проведення атестації:

1.  Щороку до 20 вересня у навчальних та інших закладах, органах управління освітою створюються атестаційні комісії        І, ІІ і  ІІІ рівнів.

2.    Щороку до 10 жовтня керівники навчальних та інших закладів подають до АК списки педагогічних працівників,           які    підлягають черговій атестації, із зазначенням результатів попередньої атестації та строків проходження                           підвищення   кваліфікації.

3.    У цей самий строк до АК подаються заяви педпрацівників про позачергову атестацію, про перенесення строку                  атестації,       подання педагогічної ради закладу про присвоєння працівнику кваліфікаційної категорії, педагогічного            звання та у   разі зниження ним рівня професійної діяльності.

4.    До 20 жовтня АК затверджує списки педпрацівників, які атестуються, графік роботи комісії.

5.    До 15 березня атестаційна комісія вивчає педагогічну діяльність осіб, які атестуються, шляхом відвідування уроків,                позаурочних заходів, рівень навчальних досягнень учнів з предмета, ознайомлюється з даними про участь                                педпрацівника в роботі методичних об’єднань, фахових конкурсах та інших заходах.

6.    До 1 березня керівник навчального та іншого закладу подає до АК характеристику діяльності педпрацівника у                          міжатестаційний період. педпрацівник не пізніш як за 10 днів до проведення атестації ознайомлюється з                                   характеристикою під підпис.

7.     Атестація педпрацівників здійснюється АК у такі строки: комісіями І рівня – до 1 квітня, ІІ рівня – до 10 квітня,              ІІІ рівня        –  до 25 квітня.

Типове положення про атестацію педагогічних працівників (скачати)

Зміни до Положення про атестацію (скачати)

Рекомендації щодо оформлення атестаційного портфоліо (скачати)

Перелік документів, які подаються до атестаційної комісії ІІ рівня (скачати)

 Залишити коментар