Атестація і сертифікація педпрацівників

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 24 грудня 2019 р. № 1094
Київ

Про внесення змін до Положення про сертифікацію педагогічних працівників

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести зміни до Положення про сертифікацію педагогічних працівників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2018 р. № 1190 (Офіційний вісник України, 2019 р., № 9, ст. 308), виклавши його в редакції, що додається.

Прем’єр-міністр України О. ГОНЧАРУК

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 27 грудня 2018 р. № 1190
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 грудня 2019 р. № 1094)

ПОЛОЖЕННЯ
про сертифікацію педагогічних працівників

Загальна частина

1. Це Положення встановлює порядок проведення сертифікації педагогічних працівників (далі — сертифікація).

Метою сертифікації є виявлення та заохочення педагогічних працівників з високим рівнем педагогічної майстерності, які володіють методиками компетентнісного навчання і новими освітніми технологіями та сприяють їх поширенню.

Педагогічні працівники беруть участь у сертифікації виключно на добровільних засадах і можуть відмовитися від участі на будь-якому її етапі.

2. Терміни, що вживаються у цьому Положенні, мають таке значення:

  • експерти — педагогічні, науково-педагогічні працівники закладів освіти чи інші особи з досвідом педагогічної діяльності не менше ніж п’ять років, яких може бути залучено до проведення сертифікації;
  • кабінет учасника сертифікації — веб-сервіс, що створюється для кожного учасника сертифікації на офіційному веб-сайті Українського центру оцінювання якості освіти;
  • реєстр сертифікатів — база даних про видані педагогічним працівникам сертифікати, що зберігається в Єдиній державній електронній базі з питань освіти;
  • учасник сертифікації — педагогічний працівник, який на момент його реєстрації для участі у сертифікації працює на відповідній посаді за основним місцем роботи, має стаж педагогічної роботи не менше двох років та зареєстрований для проходження сертифікації у встановленому цим Положенням порядку.

3. Обробка персональних даних педагогічних працівників здійснюється відповідно до Закону України “Про захист персональних даних”.

4. Сертифікація проводиться державною мовою з дотриманням засад і принципів, визначених статтею 6 Закону України “Про освіту”.

5. Сертифікація педагогічного працівника здійснюється за умови його добровільної реєстрації, що здійснюється Українським центром оцінювання якості освіти та регіональними центрами оцінювання якості освіти (далі — регіональні центри).

Подання педагогічним працівником документів з метою реєстрації для проходження сертифікації є підтвердженням надання ним згоди на обробку персональних даних відповідно до цього Положення.

6. Сертифікація складається з трьох етапів, що відбуваються послідовно один за одним, а саме із:

1) незалежного тестування учасників сертифікації;

2) самооцінювання учасниками сертифікації власної педагогічної майстерності;

3) вивчення практичного досвіду роботи учасників сертифікації.

Повна версія закону:  Завантажити: Положення про сертифікацію педагогічних працівників (із змінами від 24.12.2019 р.)

Організація та строки проведення атестації:

1.  Щороку до 20 вересня у навчальних та інших закладах, органах управління освітою створюються атестаційні комісії        І, ІІ і  ІІІ рівнів.

2.    Щороку до 10 жовтня керівники навчальних та інших закладів подають до АК списки педагогічних працівників,           які    підлягають черговій атестації, із зазначенням результатів попередньої атестації та строків проходження                           підвищення   кваліфікації.

3.    У цей самий строк до АК подаються заяви педпрацівників про позачергову атестацію, про перенесення строку                  атестації,       подання педагогічної ради закладу про присвоєння працівнику кваліфікаційної категорії, педагогічного            звання та у   разі зниження ним рівня професійної діяльності.

4.    До 20 жовтня АК затверджує списки педпрацівників, які атестуються, графік роботи комісії.

5.    До 15 березня атестаційна комісія вивчає педагогічну діяльність осіб, які атестуються, шляхом відвідування уроків,                позаурочних заходів, рівень навчальних досягнень учнів з предмета, ознайомлюється з даними про участь                                педпрацівника в роботі методичних об’єднань, фахових конкурсах та інших заходах.

6.    До 1 березня керівник навчального та іншого закладу подає до АК характеристику діяльності педпрацівника у                          міжатестаційний період. педпрацівник не пізніш як за 10 днів до проведення атестації ознайомлюється з                                   характеристикою під підпис.

7.     Атестація педпрацівників здійснюється АК у такі строки: комісіями І рівня – до 1 квітня, ІІ рівня – до 10 квітня,              ІІІ рівня        –  до 25 квітня.

Типове положення про атестацію педагогічних працівників (скачати)

Зміни до Положення про атестацію (скачати)

Рекомендації щодо оформлення атестаційного портфоліо (скачати)

Перелік документів, які подаються до атестаційної комісії ІІ рівня (скачати)

 Залишити коментар