Атестація педпрацівників

Організація та строки проведення атестації:

1.  Щороку до 20 вересня у навчальних та інших закладах, органах управління освітою створюються атестаційні комісії        І, ІІ і  ІІІ рівнів.

2.    Щороку до 10 жовтня керівники навчальних та інших закладів подають до АК списки педагогічних працівників,           які    підлягають черговій атестації, із зазначенням результатів попередньої атестації та строків проходження                           підвищення   кваліфікації.

3.    У цей самий строк до АК подаються заяви педпрацівників про позачергову атестацію, про перенесення строку                  атестації,       подання педагогічної ради закладу про присвоєння працівнику кваліфікаційної категорії, педагогічного            звання та у   разі зниження ним рівня професійної діяльності.

4.    До 20 жовтня АК затверджує списки педпрацівників, які атестуються, графік роботи комісії.

5.    До 15 березня атестаційна комісія вивчає педагогічну діяльність осіб, які атестуються, шляхом відвідування уроків,                позаурочних заходів, рівень навчальних досягнень учнів з предмета, ознайомлюється з даними про участь                                педпрацівника в роботі методичних об’єднань, фахових конкурсах та інших заходах.

6.    До 1 березня керівник навчального та іншого закладу подає до АК характеристику діяльності педпрацівника у                          міжатестаційний період. педпрацівник не пізніш як за 10 днів до проведення атестації ознайомлюється з                                   характеристикою під підпис.

7.     Атестація педпрацівників здійснюється АК у такі строки: комісіями І рівня – до 1 квітня, ІІ рівня – до 10 квітня,              ІІІ рівня        –  до 25 квітня.

Типове положення про атестацію педагогічних працівників (скачати)

Зміни до Положення про атестацію (скачати)

Рекомендації щодо оформлення атестаційного портфоліо (скачати)

Перелік документів, які подаються до атестаційної комісії ІІ рівня (скачати)

 Залишити коментар