Зі святом Незалежності України!

Методисти 23.08.2019 Новини Переглядів 6

Шановні жителі міста!

Приdnuk1йміть щирі вітання з Днем Незалежності України — найбільшим національним святом!

Нехай саме з цього дня почнеться справжнє відродження заможної та щасливої України, в якій живуть щасливі та радісні люди, в якій діти не знають горя,  а літні люди насолоджуються життям.

Тож єднаймося заради змін на краще. Тільки разом ми зможемо здійснити наші мрії та зробити нашу країну кращою та успішнішою.

Зі святом Незалежності України!

Лисичанський відділ освіти

Лисичанський методичний центр

Про підсумки роботи закладів освіти м. Лисичанськ у 2018-2019 навчальному році та завдання на 2019-2020 навчальний рік

Методисти 21.08.2019 Новини Переглядів 16

Освіта osvitaсьогодні посідає  провідне місце у стратегії державної політики нашої  країни, залишаючись  національним пріоритетом, основою для розвитку особистості, суспільства та держави. Створення високоефективної системи якісної освіти – це об’єктивна вимога часу.

Масштабне реформування освіти в Україні стало можливим завдяки прийняттю Закону України «Про освіту», згідно з яким держава гарантує академічну, організаційну, фінансову і кадрову автономію освітніх закладів, разом з тим   передбачаючи і зростання відповідальності керівників шкіл за належну організацію освітнього процесу та діяльність закладу в цілому.

Головна  подія  2018 року в освіті – старт  реформи «Нова українська школа», метою якої є створення нового освітнього середовища та змісту освіти. Тому основним завданням відділу освіти Лисичанської міської ради, педагогічних колективів освітніх закладів у 2018-2019 навчальному році стала реалізація державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти  відповідно до Концепції  «Нова українська школа».

Повний текст звіту

Щодо окремих питань переведення учнів закладу загальної середньої освіти до наступного класу

Методисти 05.08.2019 Новини Переглядів 23

Лист МОН від 22.07.2019 №1/9-471

«Щодо окремих питань переведення учнів закладу загальної середньої освіти до наступного класу»

Місцевим органам виконавчої влади
та органам місцевого самоврядування,
директорам закладів
загальної середньої освіти

Щодо окремих питань переведення
учнів закладу загальної середньої
освіти до наступного класу

Шановні колеги!

Враховуючи неодноразові звернення щодо практичного застосування Порядку переведення учнів (вихованців) закладу загальної середньої освіти до наступного класу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 14 липня 2015 року № 762 та викладеного у новій редакції згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 08 травня 2019 року № 621 (далі – Порядок), інформуємо.

Ключовими новелами Порядку є врегулювання питань, пов’язаних з:

  • виданою учням свідоцтв досягнень та табелів навчальних досягнень;
  • умовами непереведення учнів до наступного класу та залишення для проходження повторного курсу навчання;
  • можливістю проходження конкурсного відбору учнів 9 класів при їх переведенні до 10 класу з поглибленим вивченням окремих предметів.

Свідоцтво досягнень, що поступово має замінити собою характеристику учня і табель навчальних досягнень, видається в обов’язковому порядку учням, яких було зараховано до першого класу у 2018 році та наступних роках.

До прикладу, у 2018-2019 навчальному році учням перших класів при їх переведенні до другого класу мають бути видані свідоцтва досягнень за зразком, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 20 серпня 2018 року № 924. У подальшому, цим же учням при їх переведенні до наступних класів також мають бути видані відповідні свідоцтва досягнень. При цьому, інші учні, яких було зараховано до 2018 року, продовжуватимуть отримувати табелі навчальних досягнень встановленого зразка до завершення їхнього навчання у закладі загальної середньої освіти.

Залишення учнів для повторного здобуття загальної середньої освіти у тому самому класі закладу загальної середньої освіти для учнів 1-2 класів є можливим лише за ініціативи батьків у формі відповідної письмової заяви, для учнів інших класів – за згоди їхніх батьків.

У разі, якщо в учня було виявлено початковий рівень результатів навчання, а батьки і педагогічна рада змогли дійти певної згоди щодо відповідної індивідуальної освітньої траєкторії учня, його в будь-якому випадку не можна залишати для повторного здобуття загальної середньої освіти у тому самому класі більше одного разу упродовж здобуття ним початкової чи базової середньої освіти, до прикладу, один раз в одному з класів – у 3 чи 4 класі, а також один раз в одному з класів – у 5 чи 6 чи 7 чи 8 класі.

За відсутності наведених вище обставин залишення для повторного здобуття загальної середньої освіти у тому самому класі не допускається.

Найбільшу кількість запитань отримано в зв’язку з проведенням конкурсу для переведення учнів 9 класів до 10 класів з поглибленим вивченням окремих предметів.

Відповідно до статті 12 Закону України «Про освіту» третім рівнем повної загальної середньої освіти є профільна середня освіта, здобуття якої передбачає, зокрема, академічне спрямування – профільне навчання на основі поєднання змісту освіти, визначеного стандартом профільної середньої освіти, і поглибленого вивчення окремих предметів з урахуванням здібностей та освітніх потреб учнів з орієнтацією на продовження навчання на вищих рівнях освіти. При цьому, можливість створення класів (груп) з поглибленим вивченням окремих предметів у складі закладу загальної середньої освіти передбачена статтею 8 Закону України «Про загальну середню освіту».

З огляду на необхідність враховувати здібності та освітні потреби кожного учня Порядком передбачено дві моделі організації його індивідуальної освітньої траєкторії після завершення здобуття базової середньої освіти.

Перша (найбільш поширена) модель передбачає безконкурсне переведення учня з 9 до 10 класу без поглибленого вивчення окремих предметів, що відбувається за власною заявою учня (у разі досягнення ним повноліття) чи заявою одного з його батьків, інших законних представників.

Друга модель, що допускає переведення учня з 9 до 10 класу з поглибленим вивчення окремих предметів на конкурсних засадах, має відповідні умови її застосування.

Перша умова – у закладі має бути створено 10 клас(и) з поглибленим вивченням окремих предметів певного профілю.

Друга – кількість бажаючих прийняти участь у такому конкурсі має бути більшою ніж кількість місць у відповідному(их) 10 класі(ах).

Учні 9 класів, яким не вдалося пройти конкурс, можуть скористатися першою моделлю та бути переведені до 10 класу без поглибленого вивчення окремих предметів за власним бажанням. У разі неподання відповідної заяви учні 9 класів випускаються із закладу загальної середньої освіти відповідно до наказу його керівника і можуть продовжити здобувати загальну середню освіту в інших закладах системи загальної середньої освіти.

До прикладу, в закладі загальної середньої освіти створено 10 клас універсального профілю та два 10 класи з поглибленим вивченням окремих предметів – суспільно-гуманітарного та фізико-математичного профілів.

Зі 120 учнів 9 класів, які завершили здобуття базової середньої освіти, до 10 класу з суспільно-гуманітарним профілем було подано 25 заяв про переведення, з фізико-математичним – 50, а до класу з універсальним профілем – всі інші 45.

При граничній наповнюваності класу не більше 30 учнів підстави для проведення конкурсу при переведенні до 10 класу з суспільно-гуманітарним профілем відсутні, тому всі 25 учнів мають бути до нього переведені, а на вільні 5 місць може бути оголошено відкритий конкурс серед учнів 9 класів інших закладів освіти.

До 10 класу з фізико-математичним профілем учні переводяться на конкурсних засадах або без конкурсу – у разі відкриття додаткового 10 класу з фізико-математичним профілем і оголошення конкурсу серед учнів 9 класів інших закладів освіти на вільні місця.

Переведення всіх учнів до 10 класу з універсальним профілем, які не пройшли за конкурсом та тих, які відразу виявили бажання бути переведеними до нього, може бути забезпечене шляхом відкриття додаткового 10 класу з універсальним профілем або зарахування таких учнів до інших закладів освіти, що забезпечують здобуття загальної середньої освіти в установленому порядку.

Додатково інформуємо, що процедурні питання проведення самого конкурсу, зокрема щодо забезпечення його публічності, відкритості, об’єктивності, рівності тощо, урегульовані пунктами 3-16 глави 4 розділу II Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 16 квітня 2018 року № 367, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 травня 2018 року за № 564/32016.

Заступник Міністра                        Вадим Карандій

Нормативно-правові документи щодо організованого початку нового 2019/2020 навчального року

Методисти 31.07.2019 Методичні матеріали Переглядів 33

Лист МОН України “Про національно-патріотичне виховання у закладах освіти у 2019-2020 навчальному році”

22Лист МОН України № 1/11-5966 від 01.07.2019 «Щодо методичних рекомендацій про викладання навчальних предметів у закладах загальної середньої освіти у 2019/2020 навчальному році»

Переліки навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти і науки України для використання у закладах освіти у 2019/2020 навчальному році

Лист МОН України від 26.06.2019 № 1/9-409 “Методичні рекомендації щодо організації інклюзивного навчання в закладах освіти у 2019-2020 н.р.”

Лист МОН України від 02.07.2019 № 1/9-419 «Щодо організації діяльності закладів освіти, що забезпечують здобуття дошкільної освіти у 2019/2020 навчальному році»

Лист МОН України від 18.07.2019 №1/9-462  “Про пріоритетні напрями роботи психологічної служби у системі освіти на 2019/2020 навчальному році”

Деякі питання щодо створення у 2019/2020 н.р. безпечного освітнього середовища, формування в дітей та учнівської молоді ціннісних життєвих навичок

Лист МОН України від 22.07.2019 №1/9-471 “Щодо окремих питань переведення учнів закладу загальної середньої освіти до наступного класу”

Щодо прийому дітей до перших класів у 2019 році

Положення про сертифікацію педагогічних працівників

Інструкція з діловодства у закладах загальної середньої освіти

Сценарії Першого уроку 2019/2020 навчальному році

Джерело: https://www.schoollife.org.ua/normatyvno-pravovi-dokumenty-shhodo-organizovanogo-pochatku-novogo-2019-2020-navchalnogo-roku/

Конституція України – основний закон життя держави

Методисти 13.06.2019 Виховуємо патріотизм, Новини Переглядів 100

«Конституція України – основний закон життя держави» – під таким гаслом пройшло засідання круглого столу вчителів суспільствознавчих дисциплін освітніх закладів міста.

В ході проведення заходу присутні наголосили, що Конституція – безпосередній чинний акт держави України. Для кожного громадянина Конституція України є фундаментальною цінністю, яку важливо зберегти і охороняти в ім’я забезпечення національних інтересів, стабільності державного ладу, верховенства прав і свобод людини та громадянина.

Під час засідання круглого столу були обговорені питання щодо значення Основного Закону для розбудови України, забезпечення його положень на сучасному етапі розвитку держави, проведення реформування Конституції України. С презентаційним матеріалом виступили:  Литвинов В’ячеслав, вчитель КЗ «ЛСШ №27» «Історія державотворення України. Конституція Пилипа Орлика 1710 року», Велика Марина, вчитель КЗ «ЛСШ №8» «Конституційні процеси в УНР у 1918 році. Конституції України в умовах тоталітаризму», Сербин  Олена, вчитель ЗЗСО №9 «Конституція 1996 року».

За результатами обговорення учасники круглого столу розробили методичні рекомендації щодо святкування Дня Конституції України.